btgatt_server_callbacks_t Informacje o strukturze

btgatt_server_callbacks_t Informacje o strukturze

#include < bt_gatt_server.h >

Pola danych

rejestracja_serwera_wywołanie zwrotne zarejestruj_serwer_cb
połączenie_oddzwonienia połączenie_cb
service_added_callback usługa_dodana_cb
w zestawie_usługa_added_callback wliczona_usługa_added_cb
charakterystyczne_added_callback charakterystyka_dodana_cb
descriptor_added_callback deskryptor_dodany_cb
service_started_callback usługa_started_cb
service_stopped_callback usługa_zatrzymana_cb
service_deleted_callback usługa_usunięta_cb
request_read_callback request_read_cb
request_write_callback request_write_cb
request_exec_write_callback request_exec_write_cb
odpowiedź_potwierdzenie_oddzwonienia odpowiedź_potwierdzenie_cb
wskazanie_wysłanego_oddzwonienia wskazanie_wysłane_cb
przeciążenie_oddzwonienia zator_cb
mtu_changed_callback mtu_changed_cb

szczegółowy opis

Definicja w linii 126 pliku bt_gatt_server.h .

Dokumentacja terenowa

charakterystyka_added_callback charakterystyczna_added_cb

Definicja w linii 131 pliku bt_gatt_server.h .

congestion_callback congestion_cb

Definicja w linii 141 pliku bt_gatt_server.h .

Definicja w linii 128 pliku bt_gatt_server.h .

descriptor_added_callback descriptor_added_cb

Definicja w linii 132 pliku bt_gatt_server.h .

wliczony_usługa_added_callback wliczony w cenę_usługa_added_cb

Definicja w linii 130 pliku bt_gatt_server.h .

wskazanie_wysłane_oddzwonienie wskazanie_wysłane_cb

Definicja w linii 140 pliku bt_gatt_server.h .

mtu_changed_callback mtu_changed_cb

Definicja w linii 142 pliku bt_gatt_server.h .

Definicja w linii 127 pliku bt_gatt_server.h .

request_exec_write_callback request_exec_write_cb

Definicja w linii 138 pliku bt_gatt_server.h .

request_read_callback request_read_cb

Definicja w linii 136 pliku bt_gatt_server.h .

request_write_callback request_write_cb

Definicja w linii 137 pliku bt_gatt_server.h .

odpowiedź_confirmation_callback odpowiedź_confirmation_cb

Definicja w linii 139 pliku bt_gatt_server.h .

service_added_callback service_added_cb

Definicja w linii 129 pliku bt_gatt_server.h .

service_deleted_callback service_deleted_cb

Definicja w linii 135 pliku bt_gatt_server.h .

service_started_callback service_started_cb

Definicja w linii 133 pliku bt_gatt_server.h .

service_stopped_callback service_stopped_cb

Definicja w linii 134 pliku bt_gatt_server.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: