bthf_callbacks_t Odniesienie do struktury

bthf_callbacks_t Odniesienie do struktury

#include < bt_hf.h >

Pola danych

rozmiar_t rozmiar
bthf_connection_state_callback stan_połączenia_cb
bthf_audio_state_callback audio_state_cb
bthf_vr_cmd_callback vr_cmd_cb
bthf_answer_call_cmd_callback answer_call_cmd_cb
bthf_hangup_call_cmd_callback hangup_call_cmd_cb
bthf_volume_cmd_callback volume_cmd_cb
bthf_dial_call_cmd_callback dial_call_cmd_cb
bthf_dtmf_cmd_callback dtmf_cmd_cb
bthf_nrec_cmd_callback nrec_cmd_cb
bthf_wbs_callback wbs_cb
bthf_chld_cmd_callback chld_cmd_cb
bthf_cnum_cmd_callback cnum_cmd_cb
bthf_cind_cmd_callback cind_cmd_cb
bthf_cops_cmd_callback cops_cmd_cb
bthf_clcc_cmd_callback clcc_cmd_cb
bthf_unknown_at_cmd_callback nieznany_w_cmd_cb
bthf_key_pressed_cmd_callback key_pressed_cmd_cb

szczegółowy opis

Struktura wywołania zwrotnego BT-HF.

Definicja w wierszu 156 pliku bt_hf.h .

Dokumentacja terenowa

Definicja w linii 162 pliku bt_hf.h .

Definicja w linii 160 pliku bt_hf.h .

Definicja w wierszu 169 pliku bt_hf.h .

Definicja w wierszu 171 pliku bt_hf.h .

Definicja w wierszu 173 pliku bt_hf.h .

Definicja w wierszu 170 pliku bt_hf.h .

bthf_connection_state_callback connection_state_cb

Definicja w wierszu 159 pliku bt_hf.h .

Definicja w wierszu 172 pliku bt_hf.h .

Definicja w wierszu 165 pliku bt_hf.h .

Definicja w wierszu 166 pliku bt_hf.h .

Definicja w wierszu 163 pliku bt_hf.h .

Definicja w wierszu 175 pliku bt_hf.h .

Definicja w wierszu 167 pliku bt_hf.h .

rozmiar_t rozmiar

ustaw na sizeof(BtHfCallbacks)

Definicja w wierszu 158 pliku bt_hf.h .

bthf_unknown_at_cmd_callback nieznany_at_cmd_cb

Definicja w wierszu 174 pliku bt_hf.h .

Definicja w wierszu 164 pliku bt_hf.h .

Definicja w wierszu 161 pliku bt_hf.h .

Definicja w wierszu 168 pliku bt_hf.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • sprzęt/libhardware/include/hardware/ bt_hf.h