bthl_callbacks_t Odniesienie do struktury

bthl_callbacks_t Odniesienie do struktury

#include < bt_hl.h >

Pola danych

rozmiar_t rozmiar
bthl_app_reg_state_callback app_reg_state_cb
bthl_channel_state_callback stan_kanału_cb

szczegółowy opis

Struktura wywołania zwrotnego BT-HL.

Definicja w linii 84 pliku bt_hl.h .

Dokumentacja terenowa

Definicja w linii 87 pliku bt_hl.h .

Definicja w linii 88 pliku bt_hl.h .

rozmiar_t rozmiar

ustaw na sizeof(bthl_callbacks_t)

Definicja w linii 86 pliku bt_hl.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_hl.h