bthl_mdep_cfg_t Odniesienie do struktury

bthl_mdep_cfg_t Odniesienie do struktury

#include < bt_hl.h >

Pola danych

bthl_mdep_role_t mdep_role
wew typ danych
bthl_channel_type_t typ_kanału
znak stały * opis_mdep

szczegółowy opis

Definicja w linii 54 pliku bt_hl.h .

Dokumentacja terenowa

Definicja w linii 58 pliku bt_hl.h .

int typ_danych

Definicja w linii 57 pliku bt_hl.h .

const char* mdep_description

Definicja w linii 59 pliku bt_hl.h .

Definicja w linii 56 pliku bt_hl.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_hl.h