btmce_callbacks_t Odniesienie do struktury

btmce_callbacks_t Odniesienie do struktury

#include < bt_mce.h >

Pola danych

size_t rozmiar
btmce_remote_mas_instances_callback remote_mas_instances_cb

szczegółowy opis

Definicja w linii 35 pliku bt_mce.h .

Dokumentacja terenowa

btmce_remote_mas_instances_callback remote_mas_instances_cb

Definicja w linii 38 pliku bt_mce.h .

rozmiar_t rozmiar

ustaw na sizeof (btmce_callbacks_t)

Definicja w linii 37 pliku bt_mce.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • sprzęt / libhardware / include / hardware / bt_mce.h