btmce_mas_instance_t Odniesienie do struktury

btmce_mas_instance_t Odniesienie do struktury

#include < bt_mce.h >

Pola danych

wew ID
wew scn
wew typy_msg
znak * nazwa_p

szczegółowy opis

Opis instancji MAS

Definicja w linii 23 pliku bt_mce.h .

Dokumentacja terenowa

identyfikator int

Definicja w linii 25 pliku bt_mce.h .

int msg_types

Definicja w linii 27 pliku bt_mce.h .

char* nazwa_p

Definicja w linii 28 pliku bt_mce.h .

int scn

Definicja w linii 26 pliku bt_mce.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_mce.h