Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

btrc_ctrl_callbacks_t Odniesienie do struktury

btrc_ctrl_callbacks_t Odniesienie do struktury

#include < bt_rc.h >

Pola danych

rozmiar_t rozmiar
btrc_passthrough_rsp_callback passthrough_rsp_cb
btrc_groupnavigation_rsp_callback groupnavigation_rsp_cb
btrc_connection_state_callback stan_połączenia_cb
btrc_ctrl_getrcfeatures_callback getrcfeatures_cb
btrc_ctrl_setplayerapplicationsetting_rsp_callback setplayerappsetting_rsp_cb
btrc_ctrl_playerapplicationsetting_callback playerapplicationsetting_cb
btrc_ctrl_playerapplicationsetting_changed_callback playerapplicationsetting_changed_cb
btrc_ctrl_setabsvol_cmd_callback setabsvol_cmd_cb
btrc_ctrl_registernotification_abs_vol_callback registernotification_absvol_cb
btrc_ctrl_track_changed_callback track_changed_cb
btrc_ctrl_play_position_changed_callback play_position_changed_cb
btrc_ctrl_play_status_changed_callback play_status_changed_cb

szczegółowy opis

Struktura wywołania zwrotnego kontrolera BT-RC.

Definicja w wierszu 329 pliku bt_rc.h .

Dokumentacja terenowa

btrc_connection_state_callback connection_state_cb

Definicja w wierszu 334 pliku bt_rc.h .

Definicja w wierszu 335 pliku bt_rc.h .

btrc_groupnavigation_rsp_callback groupnavigation_rsp_cb

Definicja w wierszu 333 pliku bt_rc.h .

Definicja w linii 342 pliku bt_rc.h .

Definicja w linii 343 pliku bt_rc.h .

Definicja w wierszu 337 pliku bt_rc.h .

btrc_ctrl_playerapplicationsetting_changed_callback playerapplicationsetting_changed_cb

Definicja w wierszu 338 pliku bt_rc.h .

Definicja w wierszu 340 pliku bt_rc.h .

Definicja w wierszu 339 pliku bt_rc.h .

Definicja w wierszu 336 pliku bt_rc.h .

rozmiar_t rozmiar

ustaw na sizeof(BtRcCallbacks)

Definicja w wierszu 331 pliku bt_rc.h .

Definicja w linii 341 pliku bt_rc.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • sprzęt/libhardware/include/hardware/ bt_rc.h