btrc_element_attr_val_t Odniesienie do struktury

btrc_element_attr_val_t Odniesienie do struktury

#include < bt_rc.h >

Pola danych

uint32_t atr_id
uint8_t tekst [ BTRC_MAX_ATTR_STR_LEN ]

szczegółowy opis

Definicja w linii 149 pliku bt_rc.h .

Dokumentacja terenowa

uint32_t attr_id

Definicja w linii 150 pliku bt_rc.h .

uint8_t tekst [ BTRC_MAX_ATTR_STR_LEN ]

Definicja w linii 151 pliku bt_rc.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_rc.h