btsdp_callbacks_t Odniesienie do struktury

btsdp_callbacks_t Odniesienie do struktury

#include < bt_sdp.h >

Pola danych

rozmiar_t rozmiar
btsdp_search_callback sdp_search_cb

szczegółowy opis

Definicja w linii 114 pliku bt_sdp.h .

Dokumentacja terenowa

btsdp_search_callback sdp_search_cb

Definicja w linii 117 pliku bt_sdp.h .

rozmiar_t rozmiar

Ustaw na sizeof(btsdp_callbacks_t)

Definicja w linii 116 pliku bt_sdp.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_sdp.h