Camera2_device — odniesienie do struktury

Camera2_device — odniesienie do struktury

#include < camera2.h >

Pola danych

hw_urządzenie_t wspólny
kamera2_urządzenie_ops_t * op
próżnia * priv

szczegółowy opis

Definicja w linii 830 pliku kamera2.h .

Dokumentacja terenowa

hw_device_t wspólne

common.version musi być równe CAMERA_DEVICE_API_VERSION_2_0, aby zidentyfikować to urządzenie jako implementujące wersję 2.0 urządzenia kamery HAL.

Definicja w linii 835 pliku kamera2.h .

Definicja w linii 836 pliku kamera2.h .

nieważne* prywatne

Definicja w linii 837 pliku kamera2.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ camera2.h