Camera3_device — odniesienie do struktury

Camera3_device — odniesienie do struktury

#include < camera3.h >

Pola danych

hw_urządzenie_t wspólny
kamera3_device_ops_t * op
próżnia * prywatny

szczegółowy opis

Definicja w linii 3088 pliku kamera3.h .

Dokumentacja terenowa

hw_device_t wspólne

common.version musi być równe CAMERA_DEVICE_API_VERSION_3_0, aby zidentyfikować to urządzenie jako implementujące wersję 3.0 urządzenia kamery HAL.

Wymagania dotyczące wydajności:

Otwarta kamera (common.module->common.methods->open) powinna powrócić za 200 ms i musi powrócić za 500 ms. Zamknięcie kamery (common.close) powinno powrócić za 200 ms i musi powrócić za 500 ms.

Definicja w linii 3100 pliku kamera3.h .

Definicja w linii 3101 pliku kamera3.h .

nieważne* prywatne

Definicja w linii 3102 pliku kamera3.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ camera3.h