cec_message Odniesienie do struktury

cec_message Odniesienie do struktury

#include < hdmi_cec.h >

Pola danych

cec_logiczny_adres_t inicjator
cec_logiczny_adres_t miejsce docelowe
rozmiar_t długość
znak bez znaku treść [ CEC_MESSAGE_BODY_MAX_LENGTH ]

szczegółowy opis

Definicja w linii 232 pliku hdmi_cec.h .

Dokumentacja terenowa

treść znaku bez znaku [ CEC_MESSAGE_BODY_MAX_LENGTH ]

Definicja w linii 241 pliku hdmi_cec.h .

miejsce docelowe cec_logicznego_adresu_t

Definicja w linii 237 pliku hdmi_cec.h .

Definicja w linii 234 pliku hdmi_cec.h .

rozmiar_t długość

Definicja w linii 240 pliku hdmi_cec.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ hdmi_cec.h