podłączony_sensor_t Odniesienie do struktury

podłączony_sensor_t Odniesienie do struktury

#include < context_hub.h >

Pola danych

uint32_t identyfikator_czujnika
unia {
struktura
fizyczny_sensor_description_t fizyczny_czujnik
};

szczegółowy opis

Definicja w linii 202 pliku kontekst_hub.h .

Dokumentacja terenowa

związek { ... }
struct fizyczny_sensor_description_t fizyczny_czujnik

Definicja w linii 207 pliku kontekst_hub.h .

uint32_t identyfikator_czujnika

Definicja w linii 203 pliku kontekst_hub.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: