Cooling_device_t Odniesienie do struktury

Cooling_device_t Odniesienie do struktury

#include < thermal.h >

Pola danych

wyliczenie typ_chłodzenia typ
znak stały * nazwa
platforma Aktualna wartość

szczegółowy opis

Definicja w linii 92 pliku Thermal.h .

Dokumentacja terenowa

zmiennoprzecinkowa wartość_bieżąca

Aktualna wartość urządzenia chłodzącego. Jednostki zależą od „typu” urządzenia chłodzącego.

Definicja w linii 107 pliku Thermal.h .

const char* nazwa

Nazwa tego urządzenia chłodzącego. Wszystkie urządzenia chłodzące tego samego „typu” muszą mieć inną „nazwę”.

Definicja w linii 102 pliku Thermal.h .

wyliczeniowy typ_typu chłodzenia

Ten typ urządzenia chłodzącego.

Definicja w linii 96 pliku Thermal.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ thermal.h