dynamic_sensor_meta_event Odniesienie do struktury

dynamic_sensor_meta_event Odniesienie do struktury

#include < sensors.h >

Pola danych

int32_t połączony
int32_t uchwyt
stała struktura czujnik_t * czujnik
uint8_t uuid [16]

szczegółowy opis

Meta zdarzenie czujnika dynamicznego. Szczegóły znajdziesz w opisie typu SENSOR_TYPE_DYNAMIC_SENSOR_META.

Definicja w linii 946 pliku sensors.h .

Dokumentacja terenowa

int32_t podłączony

Definicja w linii 947 pliku sensors.h .

uchwyt int32_t

Definicja w linii 948 pliku sensors.h .

const struct czujnik_t * czujnik

Definicja w linii 949 pliku sensors.h .

uint8_t uuid[16]

Definicja w linii 950 pliku sensors.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ sensory.h