Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

gatekeeper_device อ้างอิงโครงสร้าง

gatekeeper_device อ้างอิงโครงสร้าง

#include < gatekeeper.h >

เขตข้อมูล

hw_device_t ร่วมกัน
int (* การลงทะเบียน ) (const struct gatekeeper_device * dev, uint32_t uid, const uint8_t * current_password_handle * idle_testle>, uint32_testle_word_testle, ต้องการ uint8_t * current_password, uint32_t
int (* ตรวจสอบ ) (const struct gatekeeper_device * dev, uint32_t uid, uint64_t challenge, const uint8_tokt_http_http_th_en_tool3_toolt>
int (* delete_user ) (const struct gatekeeper_device * dev, uint32_t uid)
int (* delete_all_users ) (const struct gatekeeper_device * dev)

คำอธิบายโดยละเอียด

นิยามที่บรรทัดที่ 41 ของไฟล์ gatekeeper.h

เอกสารภาคสนาม

hw_device_t ทั่วไป

วิธีการทั่วไปของอุปกรณ์เฝ้าระวัง ดังกล่าวข้างต้นนี้จะต้องเป็นสมาชิกคนแรกของ keymaster_device

คำจำกัดความที่บรรทัดที่ 46 ของ file gatekeeper.h

int (* delete_all_users) (const struct gatekeeper_device * dev)

คำจำกัดความที่บรรทัด 173 ของ file gatekeeper.h

int (* delete_user) (const struct gatekeeper_device * dev, uint32_t uid)

คำจำกัดความที่บรรทัด 159 ของ file gatekeeper.h

int (* การลงทะเบียน) (const struct gatekeeper_device * dev, uint32_t uid, const uint8_t * current_password_handle * word_test_handle_word_test_word_handle_int_int_lead_p>, uint32_t * current_password

Enrolls ที่ต้องการ _ รหัสผ่านซึ่งควรได้รับจากพินหรือรหัสผ่านที่ผู้ใช้เลือกด้วยไพรเวตคีย์ส่วนตัวปัจจัยการรับรองความถูกต้องที่ใช้สำหรับการลงทะเบียนข้อมูลปัจจัยการรับรองความถูกต้องเท่านั้น

หากมีการลงทะเบียนรหัสผ่านไว้แล้วมันควรจะให้ใน current_password_handle พร้อมกับรหัสผ่านปัจจุบันใน current_password ที่ควรตรวจสอบกับ current_password_handle

พารามิเตอร์:

 • dev: ตัวชี้ไปที่ gatekeeper_device ที่ ได้รับผ่านการเรียกไปที่ gatekeeper_open
 • uid: ตัวระบุผู้ใช้ Android
 • current_password_handle: รหัสผ่านที่ลงทะเบียนปัจจุบันจัดการกับผู้ใช้ที่ต้องการแทนที่ อาจเป็นโมฆะหากไม่มีรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ในขณะนี้
 • current_password_handle_length: ความยาวเป็นไบต์ของบัฟเฟอร์ที่ชี้โดย current_password_handle ต้องเป็น 0 ถ้า current_password_handle เป็น NULL
 • current_password: รหัสผ่านปัจจุบันของผู้ใช้เป็นข้อความธรรมดา หากนำเสนอจะต้องตรวจสอบกับ current_password_handle
 • current_password_length: ขนาดเป็นไบต์ของบัฟเฟอร์ที่ชี้โดย current_password ต้องเป็น 0 ถ้า current_password เป็น NULL
 • Wish_password: รหัสผ่านใหม่ที่ผู้ใช้ต้องการลงทะเบียนในข้อความล้วน ไม่สามารถเป็น NULL
 • ที่ต้องการ _password_length: ความยาวเป็นไบต์ของบัฟเฟอร์ที่ชี้โดย
 • registered_password_handle: เมื่อสำเร็จบัฟเฟอร์จะได้รับการจัดสรรด้วยการจัดการรหัสผ่านใหม่โดยอ้างอิงรหัสผ่านที่ให้ไว้ใน want_password บัฟเฟอร์นี้สามารถใช้กับการโทรที่ตามมาเพื่อลงทะเบียนหรือตรวจสอบ ผู้เรียกรับผิดชอบการยกเลิกการจัดสรรบัฟเฟอร์นี้ผ่านการโทรเพื่อลบ []
 • registered_password_handle_length: ตัวชี้ไปยังความยาวเป็นไบต์ของบัฟเฟอร์ที่จัดสรรโดยฟังก์ชันนี้และชี้ไปที่โดย * enrolled_password_handle_length

ผลตอบแทน:

 • 0 ในความสำเร็จ
 • รหัสข้อผิดพลาด <0 เมื่อล้มเหลวหรือ
 • ค่าการหมดเวลา T> 0 หากไม่ควรพยายามโทรซ้ำจนกว่า T มิลลิวินาทีจะผ่านไป

ด้วยข้อผิดพลาดการลงทะเบียน _password_handle จะไม่ถูกจัดสรร

นิยามที่บรรทัดที่ 91 ของ file gatekeeper.h

int (* ตรวจสอบ) (const struct gatekeeper_device * dev, uint32_t uid, uint64_t challenge, const uint8_th_th_tool_tight_tight_tight_tight_tool_tune_tool_tune_tool_tune_tooltate3u> uint32_t)

ยืนยันการจับคู่ที่จัดเตรียมไว้ให้ passpass_password_handword

การใช้งานโมดูลนี้อาจเก็บผลลัพธ์ของการโทรนี้เพื่อยืนยันความใหม่ของการรับรองความถูกต้อง

เมื่อสำเร็จให้เขียนที่อยู่ของโทเค็นการตรวจสอบไปยัง auth_token สามารถใช้ยืนยันการยืนยันรหัสผ่านไปยังบริการที่เชื่อถือได้อื่น ๆ ลูกค้าอาจผ่าน NULL สำหรับค่านี้

พารามิเตอร์:

 • dev: ตัวชี้ไปที่ gatekeeper_device ที่ ได้รับผ่านการเรียกไปที่ gatekeeper_open
 • uid: ตัวระบุผู้ใช้ Android
 • ความท้าทาย: ความท้าทายที่เป็นตัวเลือกในการรับรองความถูกต้องกับหรือ 0 ใช้เมื่อผู้ตรวจสอบสิทธิ์แยกต่างหากร้องขอการตรวจสอบรหัสผ่านหรือสำหรับการตรวจสอบรหัสผ่านของธุรกรรม
 • registered_password_handle: การจัดการรหัสผ่านที่ลงทะเบียนในปัจจุบันที่ผู้ใช้ต้องการยืนยัน
 • registered_password_handle_length: ความยาวเป็นไบต์ของบัฟเฟอร์ที่ชี้ไปโดย registered_password_handle
 • provided_password: รหัสผ่านข้อความธรรมดาที่จะตรวจสอบกับ registered_password_handle
 • provid_password_length: ความยาวเป็นไบต์ของบัฟเฟอร์ที่ชี้ไปยัง
 • auth_token: ตามความสำเร็จบัฟเฟอร์ที่มีโทเค็นการตรวจสอบความถูกต้องที่เป็นผลมาจากการตรวจสอบนี้ถูกกำหนดให้กับ * auth_token ผู้เรียกรับผิดชอบการยกเลิกการจัดสรรหน่วยความจำนี้ผ่านการโทรเพื่อลบ []
 • auth_token_length: ตามความสำเร็จความยาวเป็นไบต์ของโทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่กำหนดให้กับ * auth_token จะถูกกำหนดให้กับ * auth_token_length
 • request_reenroll: คำขอไปยังเลเยอร์ด้านบนเพื่อลงทะเบียนรหัสผ่านที่ตรวจสอบใหม่อีกครั้งเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชัน ไม่ได้ตั้งค่าหากการตรวจสอบล้มเหลว

ผลตอบแทน:

 • 0 ในความสำเร็จ
 • รหัสข้อผิดพลาด <0 เมื่อล้มเหลวหรือ
 • ค่าการหมดเวลา T> 0 หากไม่ควรพยายามโทรซ้ำจนกว่า T มิลลิวินาทีจะผ่านไป ข้อผิดพลาดโทเค็นรับรองความถูกต้องจะไม่ถูกจัดสรร

นิยามที่บรรทัดที่ 141 ของไฟล์ gatekeeper.h


เอกสารสำหรับ struct นี้ถูกสร้างขึ้นจากไฟล์ต่อไปนี้:
 • hardware / libhardware / include / hardware / gatekeeper.h