Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Odniesienie do struktury gralloc_module_t

Odniesienie do struktury gralloc_module_t

#include < gralloc.h >

Pola danych

struct hw_module_t wspólny
int(* registerBuffer )(struct gralloc_module_t const *moduł, uchwyt buffer_handle_t)
int(* unregisterBuffer )(struct gralloc_module_t const *moduł, uchwyt buffer_handle_t)
int(* lock )(struct gralloc_module_t const *module, buffer_handle_t handle, int usage, int l, int t, int w, int h, void **vaddr)
int(* unlock )(struct gralloc_module_t const *moduł, uchwyt buffer_handle_t)
int(* perform )(struct gralloc_module_t const *moduł, operacja int,...)
int(* lock_ycbcr )(struct gralloc_module_t const *module, buffer_handle_t handle, int usage, int l, int t, int w, int h, struct android_ycbcr *ycbcr)
int(* lockAsync )(struct gralloc_module_t const *module, buffer_handle_t handle, int usage, int l, int t, int w, int h, void **vaddr, int fenceFd)
int(* unlockAsync )(struct gralloc_module_t const *moduł, uchwyt buffer_handle_t, int *fenceFd)
int(* lockAsync_ycbcr )(struct gralloc_module_t const *module, buffer_handle_t handle, int usage, int l, int t, int w, int h, struct android_ycbcr *ycbcr, int fenceFd)
próżnia * Reserved_proc [3]

szczegółowy opis

Każdy moduł sprzętowy musi mieć strukturę danych o nazwie HAL_MODULE_INFO_SYM, a pola tej struktury danych muszą zaczynać się od hw_module_t , po którym następują informacje specyficzne dla modułu.

Definicja w wierszu 155 pliku gralloc.h .

Dokumentacja terenowa

struct hw_module_t common

Definicja w wierszu 156 pliku gralloc.h .

int(* lock)(struct gralloc_module_t const *module, buffer_handle_t handle, int usage, int l, int t, int w, int h, void **vaddr)

Definicja w wierszu 226 pliku gralloc.h .

int(* lock_ycbcr)(struct gralloc_module_t const *module, buffer_handle_t handle, int usage, int l, int t, int w, int h, struct android_ycbcr *ycbcr)

Definicja w wierszu 265 pliku gralloc.h .

int(* lockAsync)(struct gralloc_module_t const *module, buffer_handle_t handle, int usage, int l, int t, int w, int h, void **vaddr, int fenceFd)

Definicja w wierszu 280 pliku gralloc.h .

int(* lockAsync_ycbcr)(struct gralloc_module_t const *module, buffer_handle_t handle, int usage, int l, int t, int w, int h, struct android_ycbcr *ycbcr, int fenceFd)

Definicja w wierszu 310 pliku gralloc.h .

int(* perform)(struct gralloc_module_t const *moduł, operacja int,...)

Definicja w wierszu 242 pliku gralloc.h .

int(* registerBuffer)(struct gralloc_module_t const *moduł, uchwyt buffer_handle_t)

Definicja w wierszu 173 pliku gralloc.h .

void* reserved_proc[3]

Definicja w wierszu 316 pliku gralloc.h .

int(* unlock)(struct gralloc_module_t const *moduł, uchwyt buffer_handle_t)

Definicja w wierszu 237 pliku gralloc.h .

int(* unlockAsync)(struct gralloc_module_t const *moduł, uchwyt buffer_handle_t, int *fenceFd)

Definicja w wierszu 296 pliku gralloc.h .

int(* unregisterBuffer)(struct gralloc_module_t const *moduł, uchwyt buffer_handle_t)

Definicja w wierszu 188 pliku gralloc.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • sprzęt/libhardware/include/hardware/ gralloc.h