hotplug_event — odniesienie do struktury

hotplug_event — odniesienie do struktury

#include < hdmi_cec.h >

Pola danych

wew połączony
wew identyfikator_portu

szczegółowy opis

Definicja w linii 244 pliku hdmi_cec.h .

Dokumentacja terenowa

połączone

Definicja w linii 248 pliku hdmi_cec.h .

int identyfikator_portu

Definicja w linii 249 pliku hdmi_cec.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ hdmi_cec.h