hw_module_methods_t Odniesienie do struktury

hw_module_methods_t Odniesienie do struktury

#include < hardware.h >

Pola danych

int(* otwarte )(const struct hw_module_t *moduł, const char *id, struct hw_device_t **urządzenie)

szczegółowy opis

Definicja w linii 156 pliku hardware.h .

Dokumentacja terenowa

int(* open)(const struktura hw_module_t *moduł, const char *id, struktura hw_device_t **urządzenie)

Otwórz określone urządzenie

Definicja w linii 158 pliku hardware.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ hardware.h