hwc_module — odniesienie do struktury

hwc_module — odniesienie do struktury

#include < hwcomposer.h >

Pola danych

struktura hw_module_t wspólny

szczegółowy opis

Definicja w linii 474 pliku hwcomposer.h .

Dokumentacja terenowa

struktura hw_module_t wspólna

Typowe metody modułu kompozytora sprzętu. Musi to być pierwszy element hwc_module , ponieważ użytkownicy tej struktury będą rzutować wskaźnik hw_module_t na hwc_module w kontekstach, w których wiadomo, że hw_module_t odwołuje się do hwc_module .

Definicja w linii 481 pliku hwcomposer.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: