Odniesienie do struktury hwc_procs

Odniesienie do struktury hwc_procs

#include < hwcomposer.h >

Pola danych

próżnia(* unieważnij )(const struct hwc_procs *procs)
próżnia(* vsync )(const struct hwc_procs *procs, int disp, int64_t znacznik czasu)
próżnia(* hotplug )(const struct hwc_procs *procs, int disp, int podłączony)

szczegółowy opis

Definicja w linii 413 pliku hwcomposer.h .

Dokumentacja terenowa

void(* hotplug)(const struct hwc_procs *procs, int disp, int podłączony)

Definicja w linii 467 pliku hwcomposer.h .

void(* unieważnij)(konstrukcja const hwc_procs *procs)

Definicja w linii 423 pliku hwcomposer.h .

void(* vsync)(const struct hwc_procs *procs, int disp, int64_t znacznik czasu)

Definicja w linii 445 pliku hwcomposer.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: