Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

input_host_callbacks Odniesienie do struktury

input_host_callbacks Odniesienie do struktury

#include < input.h >

Pola danych

input_device_identifier_t *(* create_device_identifier )( input_host_t *host, const char *name, int32_t product_id, int32_t vendor_id, input_bus_t bus, const char *unique_id)
input_device_definition_t *(* utwórz_definicję_urządzenia )( input_host_t *host)
input_report_definition_t *(* create_input_report_definition )( input_host_t *host)
input_report_definition_t *(* create_output_report_definition )( input_host_t *host)
próżnia(* free_report_definition )( input_host_t *host, input_report_definition_t *report_def)
próżnia(* input_device_definition_add_report )( input_host_t *host, input_device_definition_t *d, input_report_definition_t *r)
próżnia(* input_report_definition_add_collection )( input_host_t *host, input_report_definition_t *raport, input_collection_id_t id, int32_t arity)
próżnia(* input_report_definition_declare_usage_int )( input_host_t *host, input_report_definition_t *raport, input_collection_id_t id, input_usage_t usage, int32_t min, int32_t max, float resolution)
próżnia(* input_report_definition_declare_usages_bool )( input_host_t *host, input_report_definition_t *raport, input_collection_id_t id, input_usage_t *usage, size_t usage_count)
input_device_handle_t *(* register_device )( input_host_t *host, input_device_identifier_t *id, input_device_definition_t *d)
próżnia(* unregister_device )( input_host_t *host, input_device_handle_t *handle)
input_report_t *(* input_allocate_report )( input_host_t *host, input_report_definition_t *r)
próżnia(* input_report_set_usage_int )( input_host_t *host, input_report_t *r, input_collection_id_t id, input_usage_t use , int32_t value, int32_t arity_index)
próżnia(* input_report_set_usage_bool )( input_host_t *host, input_report_t *r, input_collection_id_t id, input_usage_t use , bool value, int32_t arity_index)
próżnia(* report_event )( input_host_t *host, input_device_handle_t *d, input_report_t *raport)
input_property_map_t *(* input_get_device_property_map )( input_host_t *host, input_device_identifier_t *id)
input_property_t *(* input_get_device_property )( input_host_t *host, input_property_map_t *map, const char *key)
const znak *(* input_get_property_key )( input_host_t *host, input_property_t *property)
const znak *(* input_get_property_value )( input_host_t *host, input_property_t *property)
próżnia(* input_free_device_property )( input_host_t *host, input_property_t *property)
próżnia(* input_free_device_property_map )( input_host_t *host, input_property_map_t *map)

szczegółowy opis

Definicja w wierszu 409 pliku input.h .

Dokumentacja terenowa

input_device_definition_t *(* create_device_definition)( input_host_t *host)

Przydziela definicję urządzenia, która opisuje możliwości wejściowe urządzenia. Definicji urządzenia można użyć do zarejestrowania dowolnej liczby urządzeń.

Definicja w wierszu 424 pliku input.h .

input_identifier_t *(* create_device_identifier)( input_host_t *host, const char *name, int32_t product_id, int32_t vendor_id, input_bus_t bus, const char *unique_id)

Tworzy identyfikator urządzenia z podanymi właściwościami. Unikalny identyfikator powinien być ciągiem, który precyzyjnie identyfikuje dany sprzęt. Na przykład urządzenie wejściowe podłączone przez Bluetooth może używać swojego adresu MAC jako unikalnego identyfikatora.

Definicja w wierszu 416 pliku input.h .

input_report_definition_t *(* create_input_report_definition)( input_host_t *host)

Przydziel albo raport wejściowy, którego HAL użyje do poinformowania hosta o przychodzących zdarzeniach wejściowych, albo raport wyjściowy, którego host użyje do poinformowania warstwy HAL o pożądanych zmianach stanu (np. ustawienie diody LED).

Definicja w wierszu 431 pliku input.h .

input_report_definition_t *(* create_output_report_definition)( input_host_t *host)

Definicja w wierszu 432 pliku input.h .

void(* wolna_definicja_raportu)( input_host_t *host, input_report_definition_t *report_def)

Zwalnia definicję raportu.

Definicja w wierszu 437 pliku input.h .

input_report_t *(* input_allocate_report)( input_host_t *host, input_report_definition_t *r)

Przydziel raport, który będzie zawierał cały stan opisany przez dany raport.

Definicja w wierszu 488 pliku input.h .

void(* input_definition_device_add_report)( input_host_t *host, input_device_definition_t *d, input_report_definition_t *r)

Dołącz raport do podanego urządzenia wejściowego.

Definicja w wierszu 442 pliku input.h .

void(* input_free_device_property)( input_host_t *host, input_property_t *property)

Zwalnia input_property_t*.

Definicja w wierszu 535 pliku input.h .

void(* input_free_device_property_map)( input_host_t *host, input_property_map_t *map)

Zwalnia input_property_map_t*.

Definicja w wierszu 540 pliku input.h .

input_property_t *(* input_get_device_property)( input_host_t *host, input_property_map_t *map, const char *key)

Pobierz właściwość urządzenia z podanym kluczem. Zwraca NULL, jeśli klucz nie istnieje, lub input_property_t*, który należy zwolnić za pomocą input_free_device_property() . Użycie input_property_t po zwolnieniu odpowiedniej input_property_map_t jest niezdefiniowane.

Definicja w wierszu 517 pliku input.h .

input_property_map_t *(* input_get_device_property_map)( input_host_t *host, input_device_identifier_t *id)

Pobierz zestaw właściwości urządzenia. Zwróconego input_property_map_t* można użyć do zapytania o określone właściwości za pomocą wywołania zwrotnego input_get_device_property.

Definicja w wierszu 509 pliku input.h .

const char*(* input_get_property_key)( input_host_t *host, input_property_t *property)

Pobierz klucz dla właściwości wejściowej. Zwraca NULL, jeśli właściwość ma wartość NULL. Zwrócony const char* jest własnością input_property_t.

Definicja w wierszu 524 pliku input.h .

const char*(* input_get_property_value)( input_host_t *host, input_property_t *property)

Pobierz wartość właściwości wejściowej. Zwraca NULL, jeśli właściwość ma wartość NULL. Zwrócony const char* jest własnością input_property_t.

Definicja w wierszu 530 pliku input.h .

void(* input_report_definition_add_collection)( input_host_t *host, input_report_definition_t *raport, input_collection_id_t id, int32_t arity)

Dodaj kolekcję o podanej arity i ID. Kolekcja opisuje zestaw logicznie pogrupowanych właściwości, takich jak współrzędne X i Y dotknięcia jednym palcem lub zestaw klawiszy na klawiaturze. Arity deklaruje, ile powtórzonych wystąpień tego zbioru pojawi się w raporcie, do którego jest dołączony. Identyfikator opisuje typ grupowania reprezentowanego przez kolekcję. Na przykład ekran dotykowy, który może wyświetlać do 2 palców jednocześnie, może mieć kolekcję ze współrzędnymi X i Y, arity 2 i identyfikatorem INPUT_COLLECTION_USAGE_TOUCHSCREEN. Dowolny identyfikator może być obecny tylko raz dla danego raportu.

Definicja w wierszu 455 pliku input.h .

void(* input_report_definition_declare_usage_int)( input_host_t *host, input_report_definition_t *raport, input_collection_id_t id, input_usage_t usage, int32_t min, int32_t max, float resolution)

Zadeklaruj użycie int z podanymi właściwościami. Raport i kolekcja określają, gdzie deklarowane jest użycie.

Definicja w wierszu 462 pliku input.h .

void(* input_report_definition_declare_usages_bool)( input_host_t *host, input_report_definition_t *raport, input_collection_id_t id, input_usage_t *usage, size_t usage_count)

Zadeklaruj zestaw zastosowań logicznych z podanymi właściwościami. Raport i kolekcja określają, gdzie deklarowane są użycia.

Definicja w wierszu 470 pliku input.h .

void(* input_report_set_usage_bool)( input_host_t *host, input_report_t *r, input_collection_id_t id, input_usage_t use , bool value, int32_t arity_index)

Dodaj do raportu wartość logiczną użycia.

Definicja w wierszu 499 pliku input.h .

void(* input_report_set_usage_int)( input_host_t *host, input_report_t *r, input_collection_id_t id, input_usage_t use , int32_t value, int32_t arity_index)

Dodaj wartość użycia int do raportu.

Definicja w wierszu 493 pliku input.h .

Zarejestruj daną definicję urządzenia wejściowego. Powiadamia to hosta o podłączeniu urządzenia wejściowego i podaje opis wszystkich jego możliwości.

Definicja w wierszu 479 pliku input.h .

void(* report_event)( input_host_t *host, input_device_handle_t *d, input_report_t *raport)

Definicja w wierszu 502 pliku input.h .

void(* unregister_device)( input_host_t *host, input_device_handle_t *handle)

Wyrejestruj podane urządzenie

Definicja w wierszu 483 pliku input.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • sprzęt/libhardware/include/hardware/ input.h