Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

keymaster_blob_t Struct Reference

keymaster_blob_t Struct Reference

#include < keymaster_defs.h >

Data Fields

const uint8_t *  data
 
size_t  data_length
 

Detailed Description

Definition at line 281 of file keymaster_defs.h .

Field Documentation

const uint8_t* data

Definition at line 282 of file keymaster_defs.h .

size_t data_length

Definition at line 283 of file keymaster_defs.h .


The documentation for this struct was generated from the following file: