keymaster_ec_keygen_params_t Informacje o strukturze

keymaster_ec_keygen_params_t Informacje o strukturze

#include < keymaster_common.h >

Pola danych

uint32_t rozmiar pola

szczegółowy opis

Parametry potrzebne do wygenerowania klucza EC.

Rozmiar pola jest jedynym parametrem w wersji 2. Rozmiary odpowiadają wymaganym krzywym:

192 = NIST P-192 224 = NIST P-224 256 = NIST P-256 384 = NIST P-384 521 = NIST P-521

Parametry tych krzywych są dostępne pod adresem: http://www.nsa.gov/ia/_files/nist-routines.pdf w Rozdziale 4.

Definicja w linii 156 pliku keymaster_common.h .

Dokumentacja terenowa

uint32_t rozmiar_pola

Definicja w linii 157 pliku keymaster_common.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: