Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

keymaster_key_characteristics_t Odniesienie do struktury

keymaster_key_characteristics_t Odniesienie do struktury

#include < keymaster_defs.h >

Pola danych

keymaster_key_param_set_t hw_enforced
keymaster_key_param_set_t sw_enforced

szczegółowy opis

Parametry definiujące cechy klucza, w tym autoryzowane tryby użytkowania i ograniczenia kontroli dostępu. Parametry są podzielone na dwie kategorie, te, które są wymuszane przez bezpieczny sprzęt i te, które nie są. W przypadku implementacji typu keymaster działającej tylko w oprogramowaniu wymuszona tablica musi mieć wartość NULL. Implementacje sprzętowe muszą wymuszać wszystko w wymuszonej macierzy.

Definicja w linii 310 pliku keymaster_defs.h .

Dokumentacja terenowa

Definicja w linii 311 pliku keymaster_defs.h .

Definicja w linii 312 pliku keymaster_defs.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: