nano_app_binary_t Odniesienie do struktury

nano_app_binary_t Odniesienie do struktury

#include < context_hub.h >

Pola danych

uint32_t wersja_nagłówka
uint32_t magia
struktura hub_app_name_t identyfikator_aplikacji
uint32_t wersja aplikacji
uint32_t flagi
uint64_t hw_hub_type
uint32_t zarezerwowane [2]
uint8_t niestandardowy_binarny [0]

szczegółowy opis

Definicja w linii 127 pliku kontekst_hub.h .

Dokumentacja terenowa

struktura hub_app_name_t app_id

Definicja w linii 130 pliku kontekst_hub.h .

uint32_t wersja_aplikacji

Definicja w linii 131 pliku kontekst_hub.h .

uint8_t niestandardowy_binarny[0]

Definicja w linii 135 pliku kontekst_hub.h .

flagi uint32_t

Definicja w linii 132 pliku kontekst_hub.h .

uint32_t wersja_nagłówka

Definicja w linii 128 pliku kontekst_hub.h .

uint64_t hw_hub_type

Definicja w linii 133 pliku kontekst_hub.h .

uint32_t magia

Definicja w linii 129 pliku kontekst_hub.h .

uint32_t zarezerwowane[2]

Definicja w linii 134 pliku kontekst_hub.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: