nfc_tag_module_t Odniesienie do struktury

nfc_tag_module_t Odniesienie do struktury

#include < nfc_tag.h >

Pola danych

struktura hw_module_t wspólny

szczegółowy opis

Definicja w linii 34 pliku nfc_tag.h .

Dokumentacja terenowa

struktura hw_module_t wspólna

Typowe metody modułu tagu NFC. Musi to być pierwszy element nfc_tag_module_t , ponieważ użytkownicy tej struktury będą rzutować wskaźnik hw_module_t na nfc_tag_module_t w kontekstach, w których wiadomo, że hw_module_t odwołuje się do nfc_tag_module_t .

Definicja w linii 41 pliku nfc_tag.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ nfc_tag.h