power_state_platform_sleep_state_t Odniesienie do struktury

power_state_platform_sleep_state_t Odniesienie do struktury

#include < power.h >

Pola danych

zwęglać nazwa [ POWER_STATE_NAME_MAX_LENGTH ]
uint64_t rezydencja_in_msec_since_boot
uint64_t łącznie_przejścia
bool obsługiwane_only_w_zawieszeniu
uint32_t liczba_głosujących
stan_mocy_wyborcy_t * wyborcy

szczegółowy opis

Definicja w linii 116 pliku power.h .

Dokumentacja terenowa

Definicja w linii 120 pliku power.h .

uint32_t liczba_głosujących

Definicja w linii 147 pliku power.h .

uint64_t rezydencja_in_msec_since_boot

Definicja w linii 125 pliku power.h .

bool obsługiwane_only_in_suspend

Definicja w linii 135 pliku power.h .

uint64_t total_transitions

Definicja w linii 130 pliku power.h .

Definicja w linii 155 pliku power.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ power.h