query_apps_request_t Odniesienie do struktury

query_apps_request_t Odniesienie do struktury

#include < context_hub.h >

Pola danych

struktura hub_app_name_t Nazwa aplikacji

szczegółowy opis

Definicja w linii 270 pliku kontekst_hub.h .

Dokumentacja terenowa

struktura hub_app_name_t nazwa_aplikacji

Definicja w linii 271 pliku kontekst_hub.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: