radio_tuner Odniesienie do struktury

radio_tuner Odniesienie do struktury

#include < radio.h >

Pola danych

int(* set_configuration )(const struct radio_tuner *tuner, const radio_hal_band_config_t *config)
int(* get_configuration )(const struct radio_tuner *tuner, radio_hal_band_config_t *config)
int(* scan )(stała struktura radio_tuner *tuner, kierunek radio_direction_t, bool skip_sub_channel)
int(* krok )(stała struktura radio_tuner *tuner, kierunek radio_direction_t, bool skip_sub_channel)
int(* tune )(const struct radio_tuner *tuner, unsigned int kanał, unsigned int sub_channel)
int(* anuluj )(stała struktura radio_tuner *tuner)
int(* get_program_information )(const struct radio_tuner *tuner, radio_program_info_t *info)

szczegółowy opis

Definicja w linii 87 pliku radio.h .

Dokumentacja terenowa

int(* anulowanie)(stała struktura radio_tuner *tuner)

Definicja w linii 201 pliku radio.h .

int(* get_configuration)(const struktura radio_tuner *tuner, radio_hal_band_config_t *config)

Definicja w linii 116 pliku radio.h .

int(* get_program_information)(const struktura radio_tuner *tuner, radio_program_info_t *info)

Definicja w linii 217 pliku radio.h .

int(* scan)(const struct radio_tuner *tuner, kierunek radio_direction_t, bool skip_sub_channel)

Definicja w linii 140 pliku radio.h .

int(* set_configuration)(const struct radio_tuner *tuner, const radio_hal_band_config_t *config)

Definicja w linii 103 pliku radio.h .

int(* krok)(const struct radio_tuner *tuner, kierunek radio_direction_t, bool skip_sub_channel)

Definicja w linii 163 pliku radio.h .

int(* tune)(const struct radio_tuner *tuner, unsigned int kanał, unsigned int sub_channel)

Definicja w linii 186 pliku radio.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ radio.h