Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Sensors_poll_device_t Odniesienie do struktury

Sensors_poll_device_t Odniesienie do struktury

#include < sensors.h >

Pola danych

struct hw_device_t wspólny
int(* aktywuj )(struct sensor_poll_device_t *dev, int sensor_handle, int włączony)
int(* setDelay )(struct sensor_poll_device_t *dev, int sensor_handle, int64_t sampling_period_ns)
int(* poll )(struct sensors_poll_device_t *dev, sensor_event_t *data, int count)

szczegółowy opis

Definicja w linii 1288 pliku sensor.h .

Dokumentacja terenowa

int(* aktywuj)(struct sensor_poll_device_t *dev, int sensor_handle, int włączony)

Definicja w linii 1290 pliku sensor.h .

struct hw_device_t common

Definicja w linii 1289 pliku sensor.h .

int(* poll)(struct sensors_poll_device_t *dev, sensor_event_t *data, int count)

Definicja w linii 1294 pliku sensor.h .

int(* setDelay)(struct sensor_poll_device_t *dev, int sensor_handle, int64_t sampling_period_ns)

Definicja w linii 1292 pliku sensor.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • sprzęt/libhardware/include/hardware/ sensors.h