Sound_trigger_hw_device Odniesienie do struktury

Sound_trigger_hw_device Odniesienie do struktury

#include < sound_trigger.h >

Pola danych

struktura hw_device_t wspólny
int(* get_properties )(const struct sound_trigger_hw_device *dev, struct sound_trigger_properties *properties)
int(* loading_sound_model )(const struct sound_trigger_hw_device *dev, struct sound_trigger_sound_model *sound_model, sound_model_callback_t wywołanie zwrotne, void *cookie, sound_model_handle_t *handle)
int(* unload_sound_model )(const struktura sound_trigger_hw_device *dev, uchwyt sound_model_handle_t)
int(* start_recognition )(const struct sound_trigger_hw_device *dev, sound_model_handle_t sound_model_handle, const struct sound_trigger_recognition_config *config, require_callback_t wywołanie zwrotne, void *cookie)
int(* stop_recognition )(const struct sound_trigger_hw_device *dev, sound_model_handle_t sound_model_handle)
int(* stop_all_recognitions )(stała struktura sound_trigger_hw_device *dev)

szczegółowy opis

Definicja w linii 67 pliku sound_trigger.h .

Dokumentacja terenowa

struktura hw_device_t wspólna

Definicja w linii 68 pliku sound_trigger.h .

int(* get_properties)(const struktura sound_trigger_hw_device *dev, struktura sound_trigger_properties *properties)

Definicja w linii 73 pliku sound_trigger.h .

int(* loading_sound_model)(const struct sound_trigger_hw_device *dev, struct sound_trigger_sound_model *sound_model, sound_model_callback_t wywołanie zwrotne, void *cookie, sound_model_handle_t *handle)

Definicja w linii 83 pliku sound_trigger.h .

int(* start_recognition)(const struct sound_trigger_hw_device *dev, sound_model_handle_t sound_model_handle, const struct sound_trigger_recognition_config *config, require_callback_t wywołanie zwrotne, void *cookie)

Definicja w linii 100 pliku sound_trigger.h .

int(* stop_all_recognitions)(const struktura sound_trigger_hw_device *dev)

Definicja w linii 116 pliku sound_trigger.h .

int(* stop_recognition)(const struktura sound_trigger_hw_device *dev, sound_model_handle_t sound_model_handle)

Definicja w linii 109 pliku sound_trigger.h .

int(* unload_sound_model)(const struktura sound_trigger_hw_device *dev, uchwyt sound_model_handle_t)

Definicja w linii 93 pliku sound_trigger.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: