status_response_t Odniesienie do struktury

status_response_t Odniesienie do struktury

#include < context_hub.h >

Pola danych

int32_t wynik

szczegółowy opis

Definicje ładunków komunikatów, zobacz hub_messages_e

Definicja w linii 250 pliku kontekst_hub.h .

Dokumentacja terenowa

wynik int32_t

Definicja w linii 251 pliku kontekst_hub.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: