tBLE_BD_ADDR Odniesienie do struktury

tBLE_BD_ADDR Odniesienie do struktury

#include < bt_types.h >

Pola danych

tBLE_ADDR_TYPE typ
BD_ADDR bda

szczegółowy opis

Definicja w linii 506 pliku bt_types.h .

Dokumentacja terenowa

Definicja w linii 509 pliku bt_types.h .

Definicja w linii 508 pliku bt_types.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: