tHCI_EXT_FLOW_SPEC Odniesienie do struktury

tHCI_EXT_FLOW_SPEC Odniesienie do struktury

#include < hcidefs.h >

Pola danych

UINT8 ID
UINT8 typ
UINT16 max_sdu_size
UINT32 sdu_inter_time
UINT32 opóźnienie_dostępu
UINT32 limit_czasu spłukiwania

szczegółowy opis

Definicja w linii 1054 pliku hcidefs.h .

Dokumentacja terenowa

Opóźnienie_dostępu UINT32

Definicja w linii 1060 pliku hcidefs.h .

Limit czasu spłukiwania UINT32

Definicja w linii 1061 pliku hcidefs.h .

Identyfikator UINT8

Definicja w linii 1056 pliku hcidefs.h .

UINT16 max_sdu_size

Definicja w linii 1058 pliku hcidefs.h .

UINT32 sdu_inter_time

Definicja w linii 1059 pliku hcidefs.h .

Typ UINT8

Definicja w linii 1057 pliku hcidefs.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: