tUART_CONFIG Odniesienie do struktury

tUART_CONFIG Odniesienie do struktury

#include < config.h >

Pola danych

wew m_iBaudrate
wew m_iDatabits
wew m_iParity
wew m_iStopbits

szczegółowy opis

Definicja w linii 100 pliku config.h .

Dokumentacja terenowa

int m_iBaudrate

Definicja w linii 101 pliku config.h .

int m_iDatabits

Definicja w linii 102 pliku config.h .

int m_iParity

Definicja w linii 103 pliku config.h .

int m_iStopbits

Definicja w linii 104 pliku config.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • external/libnfc-nci/src/include/ config.h