Odniesienie do struktury tv_input_device

Odniesienie do struktury tv_input_device

#include < tv_input.h >

Pola danych

struktura hw_device_t wspólny
int(* zainicjuj )(struct tv_input_device *dev, const tv_input_callback_ops_t *callback, void *data)
int(* get_stream_configurations )(const struct tv_input_device *dev, int identyfikator_urządzenia, int *num_configurations, const tv_stream_config_t **configs)
int(* open_stream )(struct tv_input_device *dev, int Device_id, tv_stream_t *stream)
int(* zamknij_strumień )(struct tv_input_device *dev, int id urządzenia, int id strumienia)
int(* request_capture )(struct tv_input_device *dev, int identyfikator_urządzenia, int stream_id, bufor_obsługi_t bufora, uint32_t seq)
int(* cancel_capture )(struct tv_input_device *dev, int identyfikator_urządzenia, int stream_id, uint32_t seq)
próżnia * zarezerwowane [16]

szczegółowy opis

Definicja w linii 304 pliku tv_input.h .

Dokumentacja terenowa

int(* cancel_capture)(struct tv_input_device *dev, int identyfikator_urządzenia, int stream_id, uint32_t seq)

Definicja w linii 397 pliku tv_input.h .

int(* close_stream)(struct tv_input_device *dev, int id urządzenia, int id strumienia)

Definicja w linii 362 pliku tv_input.h .

struktura hw_device_t wspólna

Definicja w linii 305 pliku tv_input.h .

int(* get_stream_configurations)(const struct tv_input_device *dev, int id urządzenia, int *num_configurations, const tv_stream_config_t **configs)

Definicja w linii 335 pliku tv_input.h .

int(* inicjalizuj)(struct tv_input_device *dev, const tv_input_callback_ops_t *callback, void *data)

Definicja w linii 321 pliku tv_input.h .

int(* open_stream)(struct tv_input_device *dev, int identyfikator_urządzenia, tv_stream_t *stream)

Definicja w linii 350 pliku tv_input.h .

int(* request_capture)(struct tv_input_device *dev, int identyfikator_urządzenia, int stream_id, bufor_obsługi_t bufora, uint32_t seq)

Definicja w linii 385 pliku tv_input.h .

nieważne* zarezerwowane[16]

Definicja w linii 400 pliku tv_input.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ tv_input.h