Odniesienie do struktury tv_input_module

Odniesienie do struktury tv_input_module

#include < tv_input.h >

Pola danych

struktura hw_module_t wspólny

szczegółowy opis

Definicja w linii 59 pliku tv_input.h .

Dokumentacja terenowa

struktura hw_module_t wspólna

Definicja w linii 60 pliku tv_input.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ tv_input.h