uncalibrated_event_t Odniesienie do struktury

uncalibrated_event_t Odniesienie do struktury

#include < sensors.h >

Pola danych

unia {
pływak nieskalibrowany [3]
struktura {
float x_uncalib
float y_uncalib
float z_uncalib
}
};
unia {
odchylenie pływaka [3]
struktura {
pływający x_bias
pływaj y_bias
pływający z_bias
}
};

szczegółowy opis

dane zdarzeń z nieskalibrowanego żyroskopu i magnetometru

Definicja w linii 915 pliku sensors.h .

Dokumentacja terenowa

związek { ... }
związek { ... }
odchylenie pływaka[3]

Definicja w linii 925 pliku sensors.h .

pływający nieskalibrowany[3]

Definicja w linii 917 pliku sensors.h .

pływający x_bias

Definicja w linii 927 pliku sensors.h .

float x_uncalib

Definicja w linii 919 pliku sensors.h .

pływaj y_bias

Definicja w linii 928 pliku sensors.h .

float y_uncalib

Definicja w linii 920 pliku sensors.h .

pływający z_bias

Definicja w linii 929 pliku sensors.h .

float z_uncalib

Definicja w linii 921 pliku sensors.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ sensory.h