Vehicle_camera_module_t Odniesienie do konstrukcji

Vehicle_camera_module_t Odniesienie do konstrukcji

#include < vehicle_camera.h >

Pola danych

struktura hw_module_t wspólny
stała uint32_t *(* get_camera_device_list )(uint32_t *num_cameras)

szczegółowy opis

Każdy moduł sprzętowy musi mieć strukturę danych o nazwie HAL_MODULE_INFO_SYM, a pola tej struktury danych muszą zaczynać się od hw_module_t , po którym następują informacje specyficzne dla modułu.

Definicja w linii 92 pliku Vehicle_camera.h .

Dokumentacja terenowa

struktura hw_module_t wspólna

Definicja w linii 93 pliku Vehicle_camera.h .

const uint32_t*(* get_camera_device_list)(uint32_t *num_cameras)

Wysyła zapytanie do sprzętu o kamery zainstalowane w pojeździe

Parametry
liczba_kamer - liczba dostępnych kamer. Jeśli zwrócone zostanie 0, wystąpił błąd i wskaźnik powrotu będzie miał wartość NULL.
Zwroty
wskaźnik do tablicy Vehicle_camera_type_t, aby wskazać, które kamery są zainstalowane. Ten wskaźnik jest ważny tylko wtedy, gdy załadowana jest hala pojazdu. Jeśli wskaźnik ma wartość NULL, wystąpił błąd i liczba kamer ma wartość 0.

Definicja w linii 105 pliku Vehicle_camera.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: