Vehicle_prop_value Odniesienie do konstrukcji

Vehicle_prop_value Odniesienie do konstrukcji

#include < vehicle.h >

Pola danych

int32_t rekwizyt
int32_t typ wartości
int64_t znak czasu
unia {
strefa int32_t
miejsce int32_t
okno int32_t
};
wartość_pojazdu_t wartość

szczegółowy opis

Definicja w linii 1565 pliku Vehicle.h .

Dokumentacja terenowa

związek { ... }

Informacje o strefie dla nieruchomości objętej strefą. W przypadku nieruchomości nieobjętych strefą należy to zignorować.

int32_t prop

Definicja w linii 1567 pliku Vehicle.h .

miejsce int32_t

Definicja w linii 1582 pliku Vehicle.h .

int64_t znacznik czasu

czas upłynął w nanosekundach od uruchomienia

Definicja w linii 1575 pliku Vehicle.h .

Definicja w linii 1586 pliku Vehicle.h .

int32_t typ_wartości

Definicja w linii 1572 pliku Vehicle.h .

okno int32_t

Definicja w linii 1583 pliku Vehicle.h .

strefa int32_t

Definicja w linii 1581 pliku Vehicle.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ pojazd.h