bluetooth_sdp_record Odniesienie do Unii

bluetooth_sdp_record Odniesienie do Unii

#include < bt_sdp.h >

Pola danych

bluetooth_sdp_hdr_overlay hdr
rekord_bluetooth_sdp_mas masa
rekord_bluetooth_sdp_mns mns
bluetooth_sdp_pse_record ps
rekord_bluetooth_sdp_pce_record szt
rekord_bluetooth_sdp_ops op
rekord_bluetooth_sdp_sap sok roślinny

szczegółowy opis

Definicja w linii 100 pliku bt_sdp.h .

Dokumentacja terenowa

Definicja w linii 101 pliku bt_sdp.h .

Definicja w linii 102 pliku bt_sdp.h .

Definicja w linii 103 pliku bt_sdp.h .

Definicja w linii 106 pliku bt_sdp.h .

Definicja w linii 105 pliku bt_sdp.h .

Definicja w linii 104 pliku bt_sdp.h .

Definicja w linii 107 pliku bt_sdp.h .


Dokumentacja tego związku została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_sdp.h