NativePoc.AfterFunction

public static interface NativePoc.AfterFunction

com.android.sts.common.NativePoc.AfterFunction


PoC yürütmeyi bitirdikten sonra, ancak onaylama ve temizlemeden önce çalışacak Lambda yapısı.

Özet

Genel yöntemler

abstract void run (CommandResult res)

Genel yöntemler

koşmak

public abstract void run (CommandResult res)

parametreler
res CommandResult

Atar
Exception