Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Sınıf İndeksi

Bunlar API sınıflarıdır. Tüm API paketlerine bakın.

A

AaptParser 'aapt dump badging' çıktısını ayrıştırarak apk'den bilgi çıkaran sınıf.
AaptParser.AaptVersion APK dosyalarını ayrıştırmak için kullanılan AAPT sürümü seçeneklerinin sayısı.
Abi Bir ABI'yi temsil eden bir sınıf.
AbiFormatter Abi için yardımcı program sınıfı.
AbiUtils Cihaz ABI'lerini işlemek için yardımcı program sınıfı
SoyutAna BilgisayarMonitör Ana Bilgisayar Sağlığı İzleme için tipik sınıf.
SoyutXml Ayrıştırıcı xml dosyalarını ayrıştırmak için yardımcı temel sınıf
AbstractXmlParser.ParseException XML girişi ayrıştırılamazsa atılır
AcloudConfigParser Bir Acloud yapılandırmasını ayrıştıran yardımcı sınıf (bir Bulut cihazı örneğini başlatmak için kullanılır).
AcloudConfigParser.AcloudKeys Konfigürasyondan aranabilecek anahtar setleri.
ActionInProgress Genel eylem devam ediyor.
EtkinlikDurumKontrolcüsü Bir modülün sonunda çalışan kalan etkinlikler için durum denetleyicisi.
AdbRootAsansör Gerektiğinde oluşturulduğunda AutoCloseable kökünü etkinleştiren ve tamamlandığında kök durumunu geri yükleyen bir Otomatik Kapatılabilir.
AdbStopServerHazırlayıcı Adb testlerini çalıştırmadan önce ve sonra ana bilgisayarda adb sunucusunu durdurmak için hazırlayıcıyı hedefleyin.
AdbUtils adb işlemleri için bir yardımcı program sınıfı.
AfterClassWithInfo AfterClass ile benzer garantiler ancak açıklamalı yöntem bir TestInformation parametresi gerektirmelidir.
ToplamaPostİşlemci Çoklu yinelemeli test çalıştırmaları sırasında toplanan sayısal metrikler için min, maks, ortalama, varyans, standart sapma, toplam, sayı ve isteğe bağlı olarak yüzdelik dilimleri veren ve bunları çiftler olarak değerlendiren bir metrik toplayıcı.
TümTestUygulamalarıYüklemeKurulumu Bir ITargetPreparer IDeviceBuildInfo#getTestsDir() klasöründeki tüm uygulamaları cihaza yükleyen bir ITargetPreparer.
AltDirBehavior Çeşitli test yapıtı yükleyicileri/iticileri için alternatif dizin davranışlarını tanımlayan bir numaralandırma

AndroidJUnitTest android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner kullanarak belirli bir cihazda bir enstrümantasyon test paketi çalıştıran bir Test.
AoaTargetHazırlayıcı Android Açık Aksesuar ( ITargetPreparer ) protokolünü kullanarak bir dizi eylemi (örneğin tıklamalar ve hızlıca kaydırma) yürüten ITargetPreparer.
AppBuildInfo Bir Android uygulamasını ve test paketlerini temsil eden bir IBuildInfo .
AppDeviceBuildInfo Bu sınıf kullanımdan kaldırıldı. Doğrudan IDeviceBuildInfo kullanın.
Uygulama Kurulumu Bir apk ve testlerini yükleyen bir ITargetPreparer .
AppVersionFetcher Cihazdan uygulama sürümü dizesini almak için yardımcı program sınıfı.
AppVersionFetcher.AppVersionInfo Uygulama sürümü bilgisi türleri.
ArchModuleController Modül denetleyicisi, verilen herhangi bir mimariyle eşleşmediğinde testleri çalıştırmaz.
ArgsOptionParser Ayrıştırılmış komut satırı bağımsız değişkenlerinden Option alanlarını doldurur.
ArrayUtil Diziler için yardımcı yöntemler
SanatChrootPreparer ART testleri için chroot dizini oluşturun.
SanatGTest
SanatRunTest ART çalıştırma testlerini çalıştırmak için bir test koşucusu.
ArtRunTest.AdbShellCommandException Bir ADB kabuk komutunun yürütülmesi sırasında oluşan bir hatayı bildirmek için bir istisna sınıfı.
ATestFileSystemLogSaver Bu LogSaver sınıfı, günlükleri belirli bir yola kaydetmek için ATest tarafından kullanılır.
TestRunner ITestSuite Uygulanması
AtraceCollector Bir test sırasında iz çalıştıran ve sonucu toplayan ve bunları çağırmada günlüğe kaydeden bir IMetricCollector .
AtraceRunMetricCollector Test cihazından verilen dizin altındaki tüm test dizinindeki izleri toplar, test dizinini günlüğe kaydeder ve izleme dosyalarını test dizini altında işleme koyar ve metrikleri toplar.
Otomatik Günlük Toplayıcı Hangi toplayıcının koşum takımı tarafından otomatik olarak kullanılabileceğini açıklayan numaralandırma.
Otomatik Muhabirler Tradefed otomatik muhabirlerinden gelen eşlemeyi tanımlayan sınıf.
OrtalamaPostİşlemci Metrik listesinin ortalamasını hesaplayan son işlemcinin uygulanması.

B

Arka PlanCihazAksiyon Belirli bir aygıtta, eylem iptal edilene kadar gerektiği kadar tekrar eden bir komut çalıştırır.
TemelCihazMetrikToplayıcı onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) ve ERROR(/#onTestRunEnd(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData,Map)) üzerinde toplamayı başlatmaya ve durdurmaya izin veren IMetricCollector temel uygulaması.
BaseEmulatorHazırlayıcı Yerel bir öykünücüyü başlatmak için ortak hazırlayıcı.
BaseHostJUnit4Test Ana makine JUnit4 stili testlerini çalıştırmak için temel test sınıfı.
BaseLeveledLogOutput Bazı etiketleri adlarına veya bileşenlerine göre filtrelemeye izin veren ILeveledLogOutput için temel bir uygulama.
BaseModuleController Bir modülün çalışıp çalışmayacağını kontrol etmek için uygulanması gereken IModuleController temel uygulaması.
BaseMultiTargetHazırlayıcı Nesneyi devre dışı bırakmaya izin veren IMultiTargetPreparer temel uygulaması.
BasePostİşlemci Her uygulamanın genişletmesi gereken temel IPostProcessor .
TemelYeniden DeneKarar IRetryDecision temel uygulaması.
BaseStreamLogger <OS OutputStream'i genişletiyor> Günlük mesajlarını bir çıktı akışına ve stdout'a yönlendiren bir ILeveledLogOutput .
BaseTargetHazırlayıcı Nesnenin devre dışı bırakılıp bırakılmadığını kontrol etmeye izin veren ITargetPreparer için temel uygulama sınıfı.
BaseTestSuite Yeni paket sistemiyle Uyumluluk Testi Paketini çalıştırmak için bir Test.
Pil Kontrol Cihazı Bir cihazın pil şarj durumunu kontrol etmeyi sağlayan yardımcı program sınıfı.
PilŞarjCihazKurtarma Cihazın pil seviyesi belirli bir eşiğin altına düştüğünde bir komutun tetiklenmesine izin verin.
Pil Sıcaklığı
Pil KullanılamıyorCihaz Kurtarma Pil seviyesi mevcut değilse bir yapılandırmayı tetikleyecek kurtarma denetleyicisi.
ÖnceSınıfWithInfo BeforeClass ile benzer garantiler, ancak açıklamalı yöntem bir TestInformation parametresi gerektirmelidir.
BinaryState IGNORE no-op durumu ile AÇIK/KAPALI durumunu kaydetmek için kullanılan numaralandırma.
BluetoothBağlantıGecikme Toplayıcı Toplayıcı, cihazlara önceden tanımlanmış bir istatistik süresi metrik yapılandırması gönderir ve her profil için Bluetooth bağlantı süresini toplar.
BluetoothBağlantıDurum Toplayıcı Bu toplayıcı, BluetoothConnectionStateChanged ölçümlerini toplayacak ve her profil için bağlantı durumu numarasını kaydedecektir.
BluetoothBağlantıBaşarıOranıSonra İşlemci Bluetooth profili için başarı oranını hesaplayan son işlemcinin uygulanması

Sayısal dizideki bluetooth bağlantı durumlarını içeren metrikleri belirtmek için "metrik-anahtar eşleşmesi"ni kullanın. Örnek [0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3].

BluetoothUtils Cihazda BluetoothInstrumentation'ı aramak için yardımcı işlevler

Cihaz tarafı BluetoothInstrumentation kodu AOSP'de şu adreste bulunabilir: frameworks/base/core/tests/bluetoothtests

BootstrapBuildProvider Test cihazından derleme bilgilerini önyükleyen bir IDeviceBuildProvider

Bu, genellikle harici olarak sağlanan bir yapıya sahip cihazlar için kullanılır;

BootstrapServiceFileResolverLoader Hizmet yükleme olanağını kullanarak çözümleyicileri yükler.
Hata raporu Hata raporu dosya referanslarını tutan nesne, düz hata raporu ve sıkıştırılmış hata raporu (bugreportz) ile uyumludur.
Hata RaporuToplayıcı Yapılandırılabilir olaylar meydana geldiğinde hata raporlarını toplayan ve ardından her hata raporu toplandıktan sonra ITestInvocationListener#testLog çağıran bir geçişli ITestInvocationListener .
BugreportCollector.Filter
BugreportCollector.Freq
BugreportCollector.Noun
BugreportCollector.Predicate Hata raporunun ne zaman yakalanacağını açıklayan tam bir yüklem.
BugreportCollector.Relation
BugreportCollector.SubPredicate
BugreportzOnFailureCollector Bir test durumu başarısız olduğunda bir hata raporu toplayın.
BugreportzOnTestCaseFailureCollector Bir çalıştırmadaki bir test durumu başarısız olduğunda bir hata raporu toplayın.
Yapı Hatası Sağlanan derleme çalıştırılamazsa atılır.
Yapı Bilgisi Bir ITestDevice ile ilişkilendirilmesi gereken bir IBuildInfo genel uygulaması.
BuildInfoKey Derleme bilgi sorgularıyla ilgili sınıf tutma numaralandırması.
BuildInfoKey.BuildInfoFileKey IBuildInfo.getFile(com.android.tradefed.build.BuildInfoKey.BuildInfoFileKey) aracılığıyla sorgulanabilecek bilinen tüm dosya türlerini açıklayan numaralandırma.
BuildInfoRecorder Derleme bilgisi meta verilerini belirtilen bir dosyaya yazan bir ITargetPreparer .
BuildInfoUtil IBuildInfo manipüle etmeye yardımcı olacak bir util sınıfı
BuildRetrievalError Derleme test için alınırken önemli bir hata oluştu.
BuildSerializedVersion Tüm IBuildInfo geçerli serileştirme sürümünü içeren sınıf.
BuildTestsZipUtils Android derleme sistemi tarafından oluşturulan zip testleri ile ilgili işlemler için bir yardımcı sınıf
Toplu E-posta Göndericisi Aşağıdaki yapılandırmaya izin veren bir e-posta gönderici yardımcı programı: gönderilen aralık, ilk patlama boyutu, alıcılar ve toplam mesaj sayısı.
BundletoolUtil .apks'i deivce'ye yüklemek için bundletool komut satırını kullanan yardımcı program sınıfı.
ByteArrayInputStreamSource
ByteArrayList Hafif bir bayt dizisini temsil eden bir sınıf.
ByteArrayUtil Bayt dizisinde çalışacak yardımcı programlar, örneğin baytları tam sayıya dönüştürmek.

C

ArabaModülüDenetleyici Bu kontrolör, test senaryolarının otomotiv dışı cihazlarda yürütülmesini engeller.
CarryDnaeHata JUnit4 çerçevesi aracılığıyla DeviceNotAvailableException taşımak için Dahili RuntimeException .
CdmaDeviceFlaşör Bir CDMA radyo ile fiziksel bir Android cihazında bir görüntüyü yanıp sönen bir sınıf.
CecControllerTokenSağlayıcı Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC) ile ilgili belirteçler için belirteç sağlayıcısı.
CentralDirectoryInfo CentralDirectoryInfo, bir zip dosyası içindeki bir dosya/klasörün bilgilerini içeren bir sınıftır.
Kontrol EşleştirmeHazırlayıcı Birincil ve yardımcı cihazlar arasındaki BT bağlantısını doğrulayan bir CompanionAwarePreparer
DaireselAtraceUtil Öncelikle Monkey testi sırasında ANR'lerin temel nedenlerini belirlemek için geliştirilmiş bir atrace yardımcı programı.
DaireselByteArray Dairesel bir arabellek olarak çalışan ve dizideki tüm değerlerin toplamını izleyen sabit boyutlu bir diziyi tutmak için veri yapısı.
ClangCodeKapsamToplayıcı Clang kapsamı ölçümlerini cihazdan çıkaracak ve bunları test yapıları olarak günlüğe kaydedecek bir BaseDeviceMetricCollector .
ClassNotFoundConfigurationException Bir nesnenin sınıfının bulunmadığı durumlar için ConfigurationException .
SınıfYoluTarayıcı Sınıf yolundaki girdileri bulur.
ClassPathScanner.ClassNameFilter Java sınıfı adlarını filtreleyen ve dönüştüren bir IClassPathFilter .
ClassPathScanner.DışSınıfAdıFiltresi İç sınıfları reddeden bir ClassNameFilter
ClassPathScanner.IClassPathFilter Sınıf yolu giriş yolları için bir filtre

FileFilter sonra desenli

ClockworkUtils Çoklu cihaz mantığını paylaşmak için saat gibi çalışan bir yardımcı program
ClusterBuildInfo TFC'den aktarılan derlemeler için bir IBuildInfo sınıfı.
ClusterBuildProvider TFC test kaynaklarını indirmek için bir IBuildProvider .
ClusterClient TFC arka ucuyla etkileşim için bir IClusterClient uygulaması.
Küme Komutu TF Cluster'dan alınan bir görevi temsil eden bir sınıf.
ClusterCommand.RequestType
KümeKomut.Durumu Komutun TF kümesindeki durumu.
ClusterCommandConfigBuilder Bir küme komutu için bir yapılandırma dosyası oluşturmak için bir sınıf.
ClusterCommandEvent Karşıya yüklenecek küme komut olaylarını kapsüllemek için bir sınıf.
ClusterCommandEvent.Builder
ClusterCommandEvent.Type
KümeKomut Başlatıcı Bir alt işlem TF aracılığıyla TFC'den bir komut başlatmak için bir IRemoteTest sınıfı.
KümeKomut Zamanlayıcı TFC'yi (Tradefed Cluster) desteklemek için bir ICommandScheduler .
KümeKomut Durumu TF Cluster'dan gelen bir komutun durumunu ve iptal nedenini temsil eden bir sınıf.
ClusterDeviceInfo Yüklenecek küme cihaz bilgilerini kapsüllemek için bir sınıf.
ClusterDeviceInfo.Builder
KümeCihaz Monitörü Sonuçları Tradefed Cluster hizmetine bildiren bir IDeviceMonitor uygulaması.
ClusterEventUploader <T, IClusterEvent'i genişletir > IClusterEvent yükleyen ClusterEventUploader sınıfı.
ClusterHostEtkinlik Karşıya yüklenecek küme ana bilgisayar olaylarını kapsüllemek için bir sınıf.
ClusterHostEvent.Builder
ClusterHostEvent.HostEventType Farklı türdeki ana bilgisayar olaylarının numaralandırmaları.
ClusterHostUtil TF Kümesi için genel yapılandırma örnekleri, ana bilgisayar bilgileri vb. almak için statik kullanım işlevleri.
ClusterLogSaver Test çıktılarını TFC'ye yüklemek için bir ILogSaver sınıfı.
ClusterLogSaver.FilePickingStrategy Dosya toplama stratejileri.
ClusterOptions
KodKapsam Testi Belirli bir cihazda bir enstrümantasyon test paketi çalıştıran ve kod kapsamı raporunu oluşturan bir Test.
ToplamaByteOutputAlıcı Tüm kabuk çıktısını bir byte[] olarak toplayan bir IShellOutputReceiver .
ToplamaÇıkışAlıcı Tüm kabuk çıktısını tek bir String toplayan bir IShellOutputReceiver .
ToplamaTestDinleyici Tüm test sonuçlarını toplayacak bir ITestInvocationListener .
KoleksiyonerYardımcısı Birkaç yerde ihtiyaç duyulan bazı IMetricCollector işlemlerini yapmak için yardımcı.
Komut Dosyası Ayrıştırıcı Komut satırları kümesini içeren dosya için ayrıştırıcı.
CommandFileParser.CommandLine
KomutKesici TradeFederation komutlarının kesintiye uğramasına veya kesintisiz olarak işaretlenmesine izin veren hizmet.
CommandLineBuildInfoBuilder Yardımcı program, bir komut satırından olağan yapı bilgisi argümanlarını yakalamak ve onlardan bir IBuildInfo oluşturmak anlamına geliyordu.
KomutSeçenekleri ICommandOptions Uygulanması .
KomutSeçenekleriAlıcı Belirli bir çağrının komut seçenekleri değerini döndüren hizmet uygulaması.
KomutSonucu Bir komutun sonucunu içerir.
KomutRunner Komut satırı bağımsız değişkenlerinde belirtilen komutu çalıştıran ve ardından çıkan alternatif bir TradeFederation giriş noktası.
CommandRunner.ÇıkışKodu İle çıkılması mümkün olan hata kodları.
Komut Zamanlayıcı Mevcut tüm cihazlarda TradeFederation komutlarını çalıştırmak için bir zamanlayıcı.
CommandScheduler.HostState Ana bilgisayarın farklı durumunun numaralandırmaları
KomutDurumu Zamanlanmış bir işlemin durumunu temsil eder.
CommandStatusHandler Bir çağrının durumunu izlemeye ve güncellemeye yardımcı olan işleyici.
CommonLogRemoteFileUtil Bu yardımcı program, ortak dosyaların uzak günlük alma mantığı için farklı uzak aygıt temsilleri arasında kod tekrarından kaçınmayı sağlar.
CommonLogRemoteFileUtil.KnownLogFileEntry Uzak cihazlar için bilinen bir günlük girişinin temsili.
RefakatçiTaşıyıcı Tamamlayıcı aygıtın tahsis edilmesi ve serbest bırakılmasıyla ilgilenen temel sınıf

eşlik eden cihazı tahsis etmek için gereken kriterleri tanımlamak için getCompanionDeviceSelectionOptions() uygulanmalıdır.

CompanionAwareHazırlayıcı Zaten tahsis edilmiş bir yardımcı cihazı alma mantığını kapsayan bir ITargetPreparer .
CompanionAwareTest Yardımcı cihazı alma ve kontrol etme standartlarını kapsayan temel test sınıfı

Alt sınıf, tahsis edilen tamamlayıcıyı almak için getCompanion() 'u çağırabilir.

TamamlayıcıCihaz İzleyici Yardımcı cihazları tahsis etmek ve serbest bırakmak için bir sınıf
CompanionRunCommandTargetPreparer Ayrılan eşlik aygıtında belirtilen komutları çalıştıran bir ITargetPreparer
CompanionTestAppInstallKurulum Bir ITargetPreparer IDeviceBuildInfo#getTestsDir() klasöründen ayrılmış bir yardımcı cihaza bir veya daha fazla uygulama yükleyen bir ITargetPreparer.
ConditionPriorityBlockingQueue <T> Belirli bir koşulla eşleşen nesneleri alabilen ERROR(/PriorityBlockingQueue) benzeri işlemlere sahip iş parçacığı güvenli bir sınıf.
ConditionPriorityBlockingQueue.AlwaysMatch <T> Herhangi bir nesneyle eşleşen bir ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher .
ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher <T> Öğelerin bir tür koşulla eşleşip eşleşmediğini belirlemek için bir arabirim.
Yapılandırma Tamamlayıcı TF konfigürasyonlarımız için Completer uygulanması.
Yapılandırma Yüklenen yapılandırma nesnelerini bir haritada depolayan somut bir IConfiguration uygulaması.
YapılandırmaDef Bir konfigürasyonun, ilişkili nesnelerinin ve seçeneklerinin kaydını tutar.
ConfigurationDef.ConfigObjectDef Bir sınıfAdı için bilgi ve sahip olduğu görünüm numarası için tutulacak nesne (örneğin, bir yapılandırma aynı nesneye iki kez sahipse, ilki ilk görünüm numarasına sahip olacaktır).
Yapılandırma Tanımlayıcısı Yapılandırmanın kendisinin bazı yönlerini tanımlayan Yapılandırma Nesnesi.
ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner Enum, yerel test çalıştırıcısını belirtmek için kullanılır.
ConfigurationException Yapılandırma yüklenemezse atılır.
YapılandırmaFabrika IConfiguration oluşturmak için fabrika.
ConfigurationFactory.ConfigLoader Dahil edilen yapılandırmaları tek bir kök yapılandırmadan izleyen ve dairesel içermelere bir istisna atan IConfigDefLoader uygulanması.
ConfigurationFactory.ExceptionLoader
YapılandırmaUtil Yapılandırma dosyalarını işlemek için yardımcı işlevler.
ConfigurationXmlParserSettings ConfigurationXmlParser için ayarları kabul eden basit bir sınıf

Ayarları bu sınıfa geçirmek için takma ad zorunludur.

YapılandırmaYamlParser YAML stili Tradefed yapılandırmaları için ayrıştırıcı
ConfigUtil statsd yapılandırma dosyalarını oluşturmak, bunlarla etkileşim kurmak ve bunları göndermek için yardımcı program sınıfı.
Konsol Kullanıcıya etkileşim için arayüz sağlayan ana TradeFederation konsolu

Şu anda gibi işlemleri destekler

  • test etmek için bir komut ekleyin
  • cihazları ve durumlarını listeleyin
  • devam eden çağrıları listele
  • kuyruktaki komutları listele
  • çağırma günlüğünü dosyaya/stdout'a dök
  • kapat
Console.ArgRunnable <T> Bir argüman alabilen bir run yöntemine sahip bir Runnable
Console.CaptureList List<List<String>> için bir kolaylık türü
KonsolOkuyucuÇıkışAkış System.out.print() 'in kullanıcının LineReader unfinishedLine ile güzel oynamasını sağlamak için kullanılabilecek bir OutputStream.
KonsolSonuç Muhabiri Test sonuçlarını konsola yazdırmak için sonuç muhabiri.
İçerik Sağlayıcı İşleyici İçerik sağlayıcı etkileşimlerini özetleyen ve farklı işlemler için cihaz tarafı içerik sağlayıcısının kullanılmasına izin veren işleyici.
SaymaTestSonucuDinleyici TestResultListener tarafından toplam test sayısını izleyen bir TestStatus
SayımTest VakalarıToplayıcı Belirli bir IRemoteTest için test senaryolarının sayısını sayın ve bildirin.
KapsamÖlçmeForwarder Kapsam ölçümlerini yapı sağlayıcısından kaydediciye ileten bir yer tutucu testi.
KapsamaSeçenekleri Kapsama seçeneklerini tutmak için tradefed nesne.
KapsamSeçenekleri.Araç Zinciri
İşlemci KısıtlamaGarson Tüm çekirdeklerdeki maksimum frekansın mevcut en yüksek seviyeye geri yüklenmesini bekleyen bir ITargetPreparer
AvdHazırlayıcı Oluştur
Kullanıcı Hazırlayıcı Oluştur Kullanıcı oluşturmak ve sonunda temizlemek için hedef hazırlayıcı.
Geçerli Çağrı Çağrının içinde herhangi bir yerde yararlı olan geçerli çağrı bilgilerini izleyen ve sağlayan bir sınıf.
CurrentInvocation.InvocationInfo Çağrı için her zaman dolduracağımız bazı özel adlandırılmış anahtarlar.
CurrentInvocation.IsolationGrade İzolasyon seviyesini açıklar

D

DebugHostLogOnFailureCollector Bir test senaryosu hatası oluştuğunda ana bilgisayar tarafındaki günlükleri toplayacak ve günlüğe kaydedecek toplayıcı.
VarsayılanRemoteAndroidTestRunner Tradefed kullanım durumları için bazı varsayılanları ayarlamak üzere ddmlib RemoteAndroidTestRunner uzantısı.
VarsayılanTestlerZipYükleyici Testler zip yükleyicisinin varsayılan uygulaması.
Temsilci Çağrı Yürütme Yürütmeyi başka bir Tradefed ikili dosyasına devreden InvocationExecution .
Bağımlılıklar Çözümleyici Bir test için tüm bağımlılıkları almaya izin veren yeni bir sağlayıcı türü.
CihazAyırmaSonuç Bir komut için ayırma girişiminin sonuçlarını temsil eder.
CihazAyırmaDurumu IDeviceManager perspektifinden aygıtın ayırma durumunu temsil eder
CihazAvailableChecker Bir modülün cihazı çevrimdışı durumda bırakmadığından emin olmak için kontrol edin.
CihazTemelDenetleyici Her modülden önce cihaz temel ayarlarını yapın.
CihazTemel Ayarlayıcı Bir aygıt temel ayarı oluşturmak için kullanılan soyut sınıf.
CihazPilSeviye Denetleyicisi Minimum pil şarjını kontrol eden ve minimum şarj yoksa pilin ikinci bir şarj eşiğine ulaşmasını bekleyen bir IRemoteTest .
CihazPilKaynakMetrikToplayıcı Bu toplayıcı, cihaz pil ölçümlerini toplar.
DeviceBuildDescriptor Cihaz platformu oluşturma bilgilerini almak için yardımcı yöntemler içeren bir IBuildInfo için sarmalayıcı sınıfı.
DeviceBuildInfo Eksiksiz bir Android cihaz derlemesini ve (isteğe bağlı olarak) testlerini temsil eden bir IBuildInfo .
DeviceBuildInfoBootStrapper Yapı bilgisi alanlarını cihazdan okunan niteliklerle değiştiren bir ITargetPreparer

Bu, harici bir kaynaktan (örn.

DeviceBuildInfoInjector ITargetPreparer meta verilerini DeviceBuildDescriptor içine ekleyen bir IBuildInfo .
Cihaz Temizleyici Testten sonra yeniden başlatma veya biçimlendirme eylemi gerçekleştirir ve isteğe bağlı olarak ekranı kapatır
DeviceCleaner.CleanupAction
DeviceCleaner.PostTemizlemeİşlem
DeviceConcurrentUtil Eşzamanlı cihaz tarafı komut yürütmesi için yardımcı program yöntemlerini ve sınıflarını içerir

ShellCommandCallable olarak uygulanan komutları çalıştırmak için ERROR(/ ERROR(/ExecutorService) ) kullanın ve komut yürütme için ERROR(/ExecutorService) tarafından döndürülen ERROR(/Future) ile senkronizasyon için ERROR(/#joinFuture(String,Future,long)) kullanın.

DeviceConcurrentUtil.ShellCommandCallable <V> Bir ITestDevice üzerinde kabuk komutunu yürütmenin ayrıntılarını saran bir ERROR(/Callable) .
CihazYapılandırmaSahibi Yüklenen cihaz yapılandırma nesnelerini özniteliklerinde saklayan somut bir IDeviceConfiguration uygulaması.
Cihaz Tanımlayıcı Test edilen bir cihazı açıklayan bilgileri içeren bir sınıf.
DeviceDisconnectedException Bir cihaza taşıma türü üzerinden artık ulaşılamadığında, örneğin cihaz artık USB veya TCP/IP bağlantısı üzerinden görünür olmadığında atılır.
DeviceErrorIdentifier Cihaz hatalarından ve cihaz tarafından bildirilen hatalardan gelen Hata Tanımlayıcıları.
DeviceFailedToBootError Bir aygıt, bir yapı ile yanıp söndükten sonra önyükleme yapamazsa atılır.
CihazÖzellikModülDenetleyici Belirli bir özelliği desteklemediğinde testleri çalıştırmayacak bir modül denetleyicisi.
CihazDosya Raporlayıcısı Aygıtta dosyalar olup olmadığını kontrol eden ve bulunursa bunları ITestInvocationListener#testLog(String, LogDataType, InputStreamSource) gönderen bir yardımcı program sınıfı.
CihazFlashHazırlayıcı Fiziksel Android donanımında bir görüntüyü yanıp sönen bir ITargetPreparer .
CihazKatlanabilirDurum "cmd device_state baskı durumları" tarafından döndürülen aygıt katlanabilir durumunun temsili.
DeviceFolderBuildInfo Yerel dosya sistemindeki bir dizinde bulunan diğer yapı yapılarını da içeren bir IDeviceBuildInfo .
DeviceImageZipFlashingTargetPreparer Belirli bir format aracılığıyla sağlanan cihaz görüntüleriyle cihazı yanıp sönen bir hedef hazırlayıcı.
CihazİnternetErişilebilirlikKaynakMetrikToplayıcı Toplayıcı, cihazın internet erişilebilirliğine sahip olup olmadığını kontrol etmek için google.com'a ping gönderir.
CihazJUnit4ClassRunner IDeviceTest'i de barındıran IDeviceTest test çalıştırıcısı.
DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation Günlükleri muhabirlere taşımak için sahte açıklama.
DeviceJUnit4ClassRunner.MetricAnnotation Sahte ek açıklama, ölçümleri muhabirlere taşımayı amaçlıyordu.
DeviceJUnit4ClassRunner.TestLogData ExternalResource ve TestRule uygulanması.
DeviceJUnit4ClassRunner.TestMetrics ExternalResource ve TestRule uygulanması.
DeviceJUnit4ClassRunnerBuilder Özellikle bir ERROR(LongevitySuite/android.host.test.longevity.LongevitySuite LongevitySuite) ve LongevityHostRunner için koşucular sağlamak için kullanılan DeviceJUnit4ClassRunner s sağlayan bir RunnerBuilder .
Cihaz YönetimiGrpcSunucu Tradefed'den bir cihaz ayırmaya izin veren GRPC sunucusu.
Aygıt Yöneticisi
DeviceManager.FastbootDevice Fastboot modunda bir cihazın temsili.
DeviceMetricData Metrik toplayıcılar tarafından toplanan tüm verileri tutmak için nesne.
DeviceMonitorÇoğullayıcı İstekleri birden çok IDeviceMonitor s'ye yaymak için bir proxy sınıfı.
DeviceNotAvailableException Bir cihaz artık test için uygun olmadığında atılır.
Cihaz SahibiHedef Hazırlayıcı Bir cihaz sahibi bileşeni oluşturan bir ITargetPreparer .
DeviceParameterizedRunner Ana bilgisayar tarafından yönlendirilen parametreli testler için JUnit4 stili parametreli koşucu.
CihazÖzellikleri Cihaz tarafı özellik adları için ortak sabit tanımları
Cihaz KurtarmaModuUtil
Cihaz Sürümü Raportör Üst kuruluşla iletişimi yöneten cihaz yayın raporlayıcısı, serbest bırakılacak cihaz(lar)ı işler.
CihazSıfırlamaÖzelliği Aygıt sıfırlamanın sunucu tarafı uygulaması.
CihazSıfırlamaİşleyicisi Yardımcı program işleme genel olarak cihaz sıfırlama.
DeviceRuntimeException Bir cihaz eylemi beklenen sonuçlarla sonuçlanmadığında atılır.
Cihaz SeçimiSeçenekleri Cihaz seçim kriterleri için kapsayıcı.
DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType Desteklenen farklı olası yer tutucu cihaz türleri.
AygıtAyar Denetleyicisi Modül çalışması sırasında cihaz ayarlarının değişip değişmediğini kontrol edin.
Cihaz kurulumu Sağlanan Option dayalı olarak test için bir cihazı yapılandıran bir ITargetPreparer .
Cihaz DurumuMonitor Bir IDevice durumunu izlemek için yardımcı sınıf.
CihazDepolamaYaşKaynakMetrikToplayıcı Logcat'ten depolama yaşını ayrıştırın.
CihazDepolamaDolgusu Hazırlayıcıyı, bir miktar boş alan olması için depolama alanını dolduracak şekilde hedefleyin.
DeviceStorageStatusChecker Aygıtın verilen bölümler için yeterli disk alanı olup olmadığını kontrol edin.
DeviceStringPusher Bir dosyaya bir dize yazmak için hazırlayıcıyı hedefleyin.
Cihaz Paketi JUnit4 kapsayıcı Suite , bunu gerektiren testlere bir ITestDevice sağlamak için genişletir.
DeviceTestCase IRemoteTest ve IDeviceTest hizmetlerini sağlayan yardımcı JUnit test durumu.
CihazTestSonucu TestResult oluştuğunda iptal edilecek bir DeviceNotAvailableException
DeviceTestResult.RuntimeDeviceNotAvailableException
DeviceTestRunSeçenekler BaseHostJUnit4Test aracılığıyla cihaz testlerini çalıştırmayla ilgili seçenekler için bir oluşturucu sınıfı.
DeviceTestSuite IRemoteTest ve IDeviceTest hizmetlerini sağlayan yardımcı JUnit test paketi.
Cihaz KullanılamıyorMonitör Bu dinleyici, yalnızca DNAE test senaryosu seviyesini yakalamaya çalışır.
DeviceUnresponsiveException Aygıtın adb tarafından görülebildiğini ancak yanıt vermediğini (yani komutların zaman aşımına uğradığını, önyükleme yapmayacağını vb.) belirten DeviceNotAvailableException uzmanlığı
DeviceUpdateTargetPreparer Cihazları harici bir kaynaktan (bir derleme hizmetinin aksine) bir cihaz görüntü dosyasıyla güncellemeyle ilgili genel adımları ele alan soyut bir ITargetPreparer .
CihazWifiKaynakMetrikToplayıcı Toplayıcı, mevcut bağlı wifi sinyal gücünü ve bağlantı hızı ölçümlerini toplar.
Cihaz Silecek Kullanıcı verilerini silen bir ITargetPreparer
Yönlendirilmiş Grafik <V> Yönlendirilmiş bir ağırlıksız grafik uygulaması.
SELinuxTargetPreparer'ı Devre Dışı Bırak Etkinleştirilirse SELinux'u devre dışı bırakan hedef hazırlayıcı.
DryRunAnahtarMağaza Herhangi bir anahtar deposu değerinin her zaman uygun şekilde değiştirildiği ve bulunduğu kuru çalıştırma için bir anahtar deposu.
DryRunner Testleri gerçekten yürütmek yerine şeffaf bir şekilde kuru çalışır.
DinamikDosyaStubTest Bu, tradefed'in dinamik dosyayı doğru bir şekilde çözebileceğini test etmek için bir tradefed testidir.
DinamikUzaktan Dosya Çözümleyici Uzak dosyalara giden yolu çözümlemeye yardımcı olan sınıf.
DynamicRemoteFileResolver.FileResolverLoader IRemoteFileResolver uygulamalarını yükler.
DinamikSistem Hazırlayıcı Dinamik Sistem Güncellemesi ile bir cihaz yapısının üzerine bir sistem görüntüsü ayarlayan bir ITargetPreparer .

E

Erken Cihaz Sürümü Özelliği Erken cihaz sürümü için özellik sunucusu uygulaması.
E-posta Bir e-posta göndermek için bir yardımcı sınıf.
E-postaHostSağlık Aracısı Ana Bilgisayar izleme raporlarından e-posta göndermek için bir IHostHealthAgent uygulaması
EmmaXmlSabitler emma xml raporu ayrıştırılırken kullanılan sabitler.
EmulatorBellekCpuCapturer
EndCentralDirectoryInfo EndCentralDirectoryInfo, bir zip dosyasının genel bilgilerini içeren bir sınıftır.
ZorunluSeLinuxDenetleyici Selinux'un durumunu sağlayan durum denetleyicisi.
EraseUserDataPreparer Cihazdaki kullanıcı verilerini silen bir ITargetPreparer .
Hata Tanımlayıcı Bu arayüz, belirli bir hatayı ve özelliklerini açıklar.
ErrorStorageUtil Ortak depolama ile hizalanacak hataları işlemek için yardımcı sınıf.
EventLoggerListener Aldığı tüm olayları bir dosyaya kaydeden dinleyici
YürütülebilirTemel Testi Yürütülebilir test stili için temel sınıf.
YürütülebilirAna Bilgisayar Testi Ana bilgisayarda yürütülebilir dosya çalıştırma için test koşucusu.
YürütülebilirTargetTest Hedefte yürütülebilir çalışma için test koşucusu.
Yürütme Dosyaları Test için taşınması gereken bir test veya çağrının yürütülmesi sırasında oluşturulan dosya bağımlılıkları.
ExecutionFiles.FilesKey Harita için bilinen standart anahtarın numaralandırılması.
YürütmeÖzellikleri Bir testin veya çağrının yürütülmesi sırasında oluşturulan özellikler.
Mevcut Yapı Sağlayıcı Önceden oluşturulmuş bir IBuildProvider döndüren bir IBuildInfo .
Genişletilmiş Dosya Derleme ile ilgili bir meta veri taşımak için standart dosyanın bir uzantısı.

F

Arıza Açıklaması Trade Federation'da bir arıza bilgisini açıklayan sınıf.
Sahte Test Amacı, tekrarlanabilir test sonuçları oluşturmayı kolaylaştırmak olan sahte bir test.
SahteTestlerZipKlasörü Bir içerik listesine dayalı olarak sıkıştırılmamış sahte bir test klasörü oluşturan bir test fikstürü.
FakeTestsZipFolder.ItemType
FastbootKomut Hazırlayıcı Fastboot'u tetikleyen ve fastboot komutları gönderen hedef hazırlayıcı.
FastbootCihazFlaşör Fiziksel Android donanımında bir görüntüyü flaşlamak için fastboot'a dayanan bir sınıf.
FastbootHelper Fastboot işlemleri için bir yardımcı sınıf.
FastbootUpdateBootstrapHazırlayıcı Aygıtların FastbootDeviceFlasher ile flash'lanmasını sağlamak için belirtilen dosyaları (önyükleyici, radyo, aygıt görüntüsü zip) IDeviceBuildInfo yerleştiren bir ITargetPreparer , ardından sonuç raporlama amaçları için önyükleme sonrası aygıt özniteliklerini yapı bilgilerine enjekte eder.
ÖnemliAna BilgisayarHatası TradeFederation'ı çalıştıran ana makinede önemli bir kurtarılamaz hata oluştuğunu ve TradeFederation örneğinin kapatılması gerektiğini belirten bir özel durum.
FeatureFlagTargetPreparer Dosyalardaki değerleri kullanarak DeviceConfig'i (uzak hizmet tarafından ayarlanan özellik bayrakları) günceller.
DosyaİndirÖnbellek İndirilen dosyaların yerel dosya sistemi LRU önbelleğini koruyan bir yardımcı sınıf.
DosyaİndirÖnbellekFabrika FileDownloadCache oluşturmak için bir fabrika
DosyaDownloadCacheWrapper IFileDownloader arabirimini uygularken FileDownloadCache olanakları sağlayan bir sarmalayıcı sınıfı.
DosyaIdleMonitor Dosyaları izler ve boşta kalmışlarsa bir geri arama yürütür (örn.
FileInputStreamSource Bir girdi dosyası alan bir InputStreamSource .
Dosya Kaydedici Günlük mesajlarını bir dosyaya ve stdout'a yönlendiren bir ILeveledLogOutput .
DosyaProtoSonuçRaporlayıcısı TestRecord bir dosyaya döken proto raportör.
FilePullerDeviceMetricCollector Cihazdan gelen ölçüm anahtarını dinleyen ve bunları cihazdan dosya olarak çeken bir BaseDeviceMetricCollector .
FilePullerLogCollector Cihaz tarafından bildirilen dosyanın kaydedicisi.
Dosya SistemiGünlük Koruyucu Günlükleri bir dosya sistemine kaydedin.
FileUtil Dosyayla ilgili işlemler için bir yardımcı sınıf
FileUtil.HarnessIOException Dosya sorunlarının taşınmasına yardımcı olan kablo demeti istisnası.
FileUtil.LowDiskSpaceException Kullanılabilir disk alanı minimum eşiğin altındaysa atılır.
FiltrelenmişSonuçİletici Yalnızca izin verilen bir TestDescription raporlanmasına izin veren ResultForwarder varyantı.
SabitByteArrayOutputStream Yalnızca maksimum miktarda veri tutan bir bellek ERROR(/OutputStream) .
Yanıp SönenKaynaklarAyrıştırıcı Bir aygıtı flaş etmek için gereken yardımcı görüntü dosyalarının gerekli sürümlerini ayrıştıran bir sınıf.
FlashingResourcesParser.AndroidInfo Map&lt;String, MultiMap&lt;String, String&gt;&gt; .
FlashingResourcesParser.Constraint FlashingResourcesParser aksi takdirde kullanabileceği bazı kaynakları yok saymasına izin vermeyi amaçlayan bir filtreleme arabirimi
Yanıp SönenKaynakUtil Bu yardımcı program, DeviceFlashPreparer aracılığıyla flash'lanabilmeleri için uygun yapıt sürümünün ayarlanmasına yardımcı olur.
KatlanabilirGenişletme İşleyicisi Her birincil olmayan katlanabilir yapılandırma için daha fazla genişleyen bir IModuleParameterHandler .
Katlanabilir İşleyici Özel bir modül oluşturmak için katlanabilir parametreleri alabilen genel katlanabilir işleyici.
KatlanabilirModHazırlayıcı Bir cihazın katlanabilir durumunu değiştirebilen bir hedef hazırlayıcı.
KlasörYapıBilgisi Bir IFolderBuildInfo somut uygulaması.
Klasör Koruyucu Aygıttan dizinleri çeken, sıkıştıran ve günlüğe kaydetme arka ucuna kaydeden bir ITargetPreparer .
Biçimlendirilmiş Jeneratör Muhabir Belirli bir formatta raporlar oluşturmaya izin veren muhabir.
ÜcretsizCihaz Durumu
SigortaUtil FUSE işlemleri için bir yardımcı sınıf.

G

GceAvdInfo Belirli bir GCE AVD örneği için ilgili verileri tutacak yapı.
GceAvdInfo.GceStatus
GceAvdInfo.LogFileEntry
GceManager GCE'den günlükleri başlatmak/durdurmak ve toplamak için GCE çağrılarını yöneten yardımcı.
GceRemoteCmdFormatter Uzak bir gce cihazına ulaşmak için komutları biçimlendirmek için yardımcı program sınıfı.
GceRemoteCmdFormatter.ScpMode SCP, argümanların yapısına bağlı olarak dosyayı itmek veya çekmek için kullanılabilir.
GceSshTünelMonitör Gce ssh tüneli için Thread Monitor.
GcovCodeKapsamToplayıcı A BaseDeviceMetricCollector that will pull gcov coverage measurements off of the device and log them as test artifacts.
GCSBucketUtil File manager to download and upload files from Google Cloud Storage (GCS).
GCSBucketUtil.GCSFileMetadata Simple wrapper for file info in GCS.
GCSCommon Base class for Gcs operation like download and upload.
GCSConfigurationFactory A ConfigurationFactory loads configs from Google Cloud Storage.
GCSConfigurationFactory.GCSConfigLoader Extension of ConfigurationFactory.ConfigLoader that loads config from GCS, tracks the included configurations from one root config, and throws an exception on circular includes.
GCSConfigurationServer Config server loads configs from Google Cloud Storage (GCS).
GCSDownloaderHelper Downloader for GCS bucket that takes care of caching and resolving the global config.
GCSFileDownloader File downloader to download file from google cloud storage (GCS).
GCSFileUploader File uploader to upload file data to google cloud storage (GCS).
GCSHostResourceManager Download host resource from GCS (Google cloud storage).
GcsRemoteFileResolver Implementation of IRemoteFileResolver that allows downloading from a GCS bucket.
GenericLogcatEventParser <LogcatEventType> Parse logcat input for events.
GenericLogcatEventParser.LogcatEvent Struct to hold a logcat event with the event type and triggering logcat message
GetPreviousPassedHelper Helper to get the previous passed test filters.
GkiDeviceFlashPreparer A target preparer that flash the device with android common kernel generic image.
GlobalConfiguration An IGlobalConfiguration implementation that stores the loaded config objects in a map
GlobalFilterGetter Service implementation that returns the filters of a given invocation.
GlobalTestFilter Filter options applied to the invocation.
GoogleApiClientUtil Utils for create Google API client.
GoogleBenchmarkResultParser Parses the results of Google Benchmark that run from shell, and return a map with all the results.
GoogleBenchmarkTest A Test that runs a Google benchmark test package on given device.
GranularRetriableTestWrapper A wrapper class works on the IRemoteTest to granulate the IRemoteTest in testcase level.
GsiDeviceFlashPreparer A target preparer that flashes the device with android generic system image.
GTest A Test that runs a native test package on given device.
GTestBase The base class of gTest
GTestListTestParser A result parser for gtest dry run mode with "--gtest_list_tests" parameter.
GTestResultParser Parses the 'raw output mode' results of native tests using GTest that run from shell, and informs a ITestInvocationListener of the results.
GTestXmlResultParser Parses the 'xml output mode' results of native tests using GTest that run from shell, and informs a ITestRunListener of the results.

H

HarnessException Base exception class for exception thrown within the harness.
HarnessRuntimeException
HeapHostMonitor AbstractHostMonitor implementation that monitors the heap memory on the host and log it periodically to the history log.
HelloWorldMultiTargetPreparer An example implementation of a IMultiTargetPreparer .
HistoryLogger TF History Logger, special log that contains only some specific events.
HostGTest A Test that runs a native test package.
HostMetric This class represents a host metric sample to be reported.
HostOptions Host options holder class.
HostStatsdMetricCollector A IMetricCollector that collects statsd metrics from host side using statsd utility commands.
HostTest A test runner for JUnit host based tests.
HostUtils Implements some useful utility methods for running host tests.
HprofAllocSiteParser Helper class to parse info from an Allocation Sites section of hprof reports.
HttpHelper Contains helper methods for making http requests
HttpHelper.RequestRunnable Runnable for making requests with IRunUtil#runEscalatingTimedRetry(long, long, long, long, IRunnableResult) .
HttpMultipartPost Helper class for making multipart HTTP post requests.
HttpRemoteFileResolver Implementation of IRemoteFileResolver that allows downloading remote file via http
HttpsRemoteFileResolver Implementation of IRemoteFileResolver that allows downloading remote file via https

I

IAbi Interface representing the ABI under test.
IAbiReceiver A test that needs the ABI under test.
IAndroidDebugBridge Interface definition for AndroidDebugBridge methods used in this package.
IAppBuildInfo This interface is deprecated. Use IBuildInfo directly.
IAutoRetriableTest Interface for an IRemoteTest that doesn't implement ITestFilterReceiver but still wishes to support auto-retry.
IBatteryInfo The interface defining the interaction with a battery of a device.
IBatteryInfo.BatteryState Describes the current battery charging state.
IBuildInfo Holds information about the build under test.
IBuildInfo.BuildInfoProperties Some properties that a IBuildInfo can have to tweak some handling of it.
IBuildProvider Responsible for providing info regarding the build under test.
IBuildReceiver A test that needs reference to the build under test.
IClusterClient An interface for interacting with the TFC backend.
IClusterEvent Interface for any cluster event to be uploaded to TFC.
IClusterEventUploader <T extends IClusterEvent > Interface for ClusterEventUploader
IClusterOptions An interface for getting cluster-related options.
ICommandOptions Container for execution options for commands.
ICommandScheduler A scheduler for running TradeFederation commands.
ICommandScheduler.IScheduledInvocationListener Listener for invocation events when invocation completes.
ICompressionStrategy An interface representing a compression algorithm that can be selected at runtime.
IConfigOptionValueTransformer An interface for manipulating config option value
IConfigurableVirtualDevice An interface to provide information about a possibly preconfigured virtual device info (host ip, host user, ports offset and etc.).
IConfiguration Configuration information for a TradeFederation invocation.
IConfigurationFactory Factory for creating IConfiguration s
IConfigurationReceiver Simple interface to represent object that accepts an IConfiguration .
IConfigurationServer An interface for config server.
ICredentialFactory An interface for credential factory to create oauth2 Credential .
IDefaultObjectLoader Interface for loading the default objects that should be part of our YAML configuration.
IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration The loading configuration object to pass information to the loader.
IDeviceBuildInfo A IBuildInfo that represents a complete Android device build and (optionally) its tests.
IDeviceBuildProvider A IBuildProvider that uses information from a ITestDevice to retrieve a build.
IDeviceConfiguration Device Configuration Holder Interface.
IDeviceFlasher Flashes a device image on a device.
IDeviceFlasher.UserDataFlashOption Enum of options for handling the userdata image
IDeviceManager Interface for managing the set of available devices for testing.
IDeviceManager.IFastbootListener A listener for fastboot state changes.
IDeviceMonitor Interface for monitoring state of devices.
IDeviceMonitor.DeviceLister A Runnable -like class that should return the known devices and their states.
IDeviceRecovery Interface for recovering a device that has gone offline.
IDeviceSelection Interface for device selection criteria.
IDeviceStateMonitor Provides facilities for monitoring the state of a IDevice .
IDeviceTest Interface for object that needs a reference to a ITestDevice .
IDisableable Interface that describes a Tradefed object that can be disabled.
IEmail Interface for sending email.
IEmail.Message Container for email message data.
IFileDownloader Interface for downloading a remote file.
IFileEntry Interface definition that provides simpler, mockable contract to FileEntry methods.
IFileResolverLoader Loads implementations of IRemoteFileResolver .
IFileResolverLoader.ResolverLoadingException Exception thrown if a resolver cannot be loaded or initialized.
IFlashingResourcesParser Interface for providing required versions of auxiliary image files needed to flash a device.
IFlashingResourcesRetriever Interface for retrieving auxiliary image files needed to flash a device.
IFolderBuildInfo A simple abstract IBuildInfo whose build artifacts are containing in a local filesystem directory.
IFormatterGenerator Interface describing a formatter for SuiteResultHolder .
IGlobalConfiguration A class to encompass global configuration information for a single Trade Federation instance (encompassing any number of invocations of actual configurations).
IHarnessException Description of the harness exception interface that will be implemented by harness exceptions.
IHostCleaner Cleans up the host after the test run has finished.
IHostHealthAgent An interface to emit host or device metrics.
IHostMonitor Interface to dispatch host data
IHostMonitor.HostDataPoint Generic class for data to be reported.
IHostMonitor.HostMetricType
IHostOptions Host options holder interface.
IHostOptions.PermitLimitType Enum describing the possible permit limiters
IHostResourceManager Interface to manager host resource.
IHttpHelper Helper methods for performing http requests.
IHttpHelper.DataSizeException
IInvocationContext Holds information about the Invocation for the tests to access if needed.
IInvocationContext.TimingEvent
IInvocationContextReceiver A test that needs reference to the context of the invocation.
IInvocationExecution Interface describing the actions that will be done as part of an invocation.
IKeyStoreClient Interface to access a key store for password or sensitive data.
IKeyStoreFactory Factory for creating IKeyStoreClient .
ILabPreparer Marker interface for lab preparers

See ITargetPreparer for a description of what these interfaces are intended.

ILeveledLogOutput Classes which implement this interface provides methods that deal with outputting log messages.
ILogcatReceiver A class that provides the output of a device's logcat as an InputStreamSource .
ILogRegistry An interface for a ILogOutput singleton logger that multiplexes and manages different loggers.
ILogRegistry.EventType Events that are useful to be logged
ILogSaver Classes which implement this interface provide methods for storing logs to a central location.
ILogSaverListener Allows for ITestInvocationListener s to listen for when log files are saved.
IManagedTestDevice A ITestDevice whose lifecycle is managed.
IManagedTestDevice.DeviceEventResponse Container for a response to a IManagedTestDevice#handleAllocationEvent(DeviceEvent) call
IManagedTestDeviceFactory Creator interface for IManagedTestDevice s
IMetricCollector This interface will be added as a decorator when reporting tests results in order to collect matching metrics.
IMetricCollectorReceiver Interface for IRemoteTest s to implement if they need to get the list of IMetricCollector s for the test run.
IMoblyYamlResultHandler Interface of mobly yaml result handler.
IMoblyYamlResultHandler.ITestResult Interface of mobly yaml result
IModuleController Interface for controlling if a module should be executed or not.
IModuleController.RunStrategy Enum describing how the module should be executed.
IModuleParameterHandler The interface for parameters of suites modules.
IMultiDeviceRecovery Interface for recovering multiple offline devices.
IMultiDeviceTest This interface is deprecated. This interface is kept temporarily for compatibility but is not actually used anymore. Please do not implement it.
IMultiTargetPreparer Prepares the test environment for several devices together.
INativeDevice Provides an reliable and slightly higher level API to a ddmlib IDevice .
INativeDeviceTest Interface for object that needs a reference to a INativeDevice .
InfraErrorIdentifier Error Identifiers from Trade Federation infra, and dependent infra (like Build infra).
InputStreamSource This interface basically wraps an ERROR(/InputStream) to make it clonable.
InstallAllTestZipAppsSetup A ITargetPreparer that installs all apps in a test zip.
InstallApexModuleTargetPreparer
InstallApkSetup A ITargetPreparer that installs one or more apks located on the filesystem.
InstallBuildEnvApkSetup A ITargetPreparer that installs one or more test apks from an Android platform build env.
InstalledInstrumentationsTest Runs all instrumentation found on current device.
InstantAppHandler Handler for ModuleParameters#INSTANT_APP .
InstrumentationPreparer A ITargetPreparer that runs instrumentation
InstrumentationTest A Test that runs an instrumentation test package on given device.
InvocationContext Generic implementation of a IInvocationContext .
InvocationExecution Class that describes all the invocation steps: build download, target_prep, run tests, clean up.
InvocationLocal <T> This class provides invocation-scope variables.
InvocationMetricLogger A utility class for an invocation to log some metrics.
InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey Grouping allows to log several groups under a same key.
InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey Some special named key that we will always populate for the invocation.
InvocationStatus A class to store invocation status.
InvocationStatus A helper enum to represent the invocation status
InvocationSummaryHelper Helper class for gathering and reporting TestSummary for set of listeners
InvocationToJUnitResultForwarder A class that listens to ITestInvocationListener events and forwards them to a TestListener .
IPostProcessor Post processors is a Trade Federation object meant to allow the processing of metrics and logs AFTER the tests and BEFORE result reporting.
IRemoteFeature Interface describing a feature in Tradefed that can be executed based on the request.
IRemoteFileResolver Interface for objects that can resolve a remote file into a local one.
IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs The args passed to the resolvers
IRemoteFileResolver.ResolvedFile Class holding information about the resolved file and some metadata.
IRemoteScheduledListenersFeature Extension of IRemoteFeature to support passing in IScheduledInvocationListener s.
IRemoteTest A test that reports results directly to a ITestInvocationListener .
IReportNotExecuted In case of an incomplete execution, IRemoteTest that implements this interface may report their non-executed tests for improved reporting.
IRescheduler Interface for rescheduling a config for future execution.
IResourceMetricCollector The interface for user to implement customized resource collectors.
IRestApiHelper A helper interface for performing REST API calls.
IResumableTest This interface is deprecated. No need for this anymore
IRetryDecision Interface driving the retry decision and applying the filter on the class for more targeted retry.
IRuntimeHintProvider
IRunUtil Interface for running timed operations and system commands.
IRunUtil.EnvPriority Enum that defines whether setting or unsetting a particular env.
IRunUtil.IRunnableResult An interface for asynchronously executing an operation that returns a boolean status.
ISandbox Interface defining a sandbox that can be used to run an invocation.
ISandboxFactory Factory for creating ISandbox .
ISetOptionReceiver Implementation of this interface should have an Option with a "set-option" name linked to HostTest#SET_OPTION_NAME .
IShardableListener A ITestInvocationListener that can be sharded.
IShardableTest A IRemoteTest that can be split into separately executable sub-tests.
IShardHelper Interface of an object that describes the sharding strategy to adopt for a configuration.
IsolatedHostTest Implements a TradeFed runner that uses a subprocess to execute the tests in a low-dependency environment instead of executing them on the main process.
ISupportGranularResults Interface specifying whether a ITestInvocationListener supports receiving the granular results or not.
ISystemStatusChecker An checker that performs checks on system status and returns a boolean to indicate if the system is in an expected state.
ISystemStatusCheckerReceiver A IRemoteTest that requires access to the ISystemStatusChecker from the configuration.
ITargetCleaner This interface is deprecated. tearDown has been moved to the base ITargetPreparer interface.
ITargetPreparer Prepares the test environment for the test run.
ITerribleFailureHandler An interface to handle terrible failures from LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable)
ITestAnnotationFilterReceiver A runner that can filter which tests to run based on annotations.
ITestCollector Provides support for test collection; when set, test runner must perform a dry run to collect test cases without actually executing them.
ITestDevice Provides an reliable and slightly higher level API to a ddmlib IDevice .
ITestDevice.ApexInfo A simple struct class to store information about a single APEX
ITestDevice.MountPointInfo A simple struct class to store information about a single mountpoint
ITestDevice.RecoveryMode
ITestFileFilterReceiver A runner that can receive a file specifying which tests to run and/or not to run.
ITestFilterReceiver A runner that can filter which tests to run.
ITestInformationReceiver Interface to receive the TestInformation for some classes.
ITestInvocation Handles one TradeFederation test invocation.
ITestInvocation.ExitInformation Represents some exit information for an invocation.
ITestInvocationListener Listener for test results from the test invocation.
ITestLifeCycleReceiver Receives event notifications during instrumentation test runs.
ITestLogger An entity that can perform logging of data streams of various types.
ITestLoggerReceiver An entity that can be injected with an ITestLogger instance so that it can be used for logging purposes.
ITestSuite Abstract class used to run Test Suite.
ITestSuite.MultiDeviceModuleStrategy
ITestSuiteResultLoader Interface describing an helper to load previous results in a way that can be re-run.
ITestSummaryListener Interface that allows ITestInvocationListener to exchange some limited information via summaries.
ITestsZipInstaller Installs tests from a tests zip file (as outputted by the build system) on a device.
ITokenProvider Interface describing an object that can provide the tokens of a particular device.
ITokenRequest Interface a IRemoteTest can implement to expose the fact that it requires a device with a special token.

J

JarHostTest Test runner for host-side JUnit tests.
JarHostTest.HostTestListener Wrapper listener that forwards all events except testRunStarted() and testRunEnded() to the embedded listener.
JavaCodeCoverageCollector A BaseDeviceMetricCollector that will pull Java coverage measurements off of the device and log them as test artifacts.
JavaCodeCoverageFlusher A utility class that resets and forces a flush of Java code coverage measurements from processes running on the device.
JSONFileKeyStoreClient A sample implementation where a local JSON file acts a key store.
JSONFileKeyStoreFactory Implementation of a JSON KeyStore Factory, which provides a JSONFileKeyStoreClient for accessing a JSON Key Store File.
JsonHttpTestResultReporter A result reporter that encode test metrics results and branch, device info into JSON and POST into an HTTP service endpoint
JUnit4ResultForwarder Result forwarder from JUnit4 Runner.
JUnit4TestFilter Helper Class that provides the filtering for JUnit4 runner by extending the Filter .
JUnitRunUtil A helper class for directing a IRemoteTest#run(TestInformation, ITestInvocationListener) call to a Test#run(TestResult) call.
JUnitToInvocationResultForwarder A class that listens to TestListener events and forwards them to an ITestInvocationListener .
JUnitXmlParser Parser that extracts test result data from JUnit results stored in ant's XMLJUnitResultFormatter and forwards it to a ITestInvocationListener.

K

KeyguardControllerState A container for the keyguard states.
KeyguardStatusChecker Checks the keyguard status after module execution.
KeyStoreException Thrown when a fatal key store error happens.
KillExistingEmulatorPreparer A ITargetPreparer that shuts down a running emulator.
KnownFailurePreparer Target preparer to skip retrying known failure.

L

LabResourceDeviceMonitor The lab resource monitor which initializes/manages the gRPC server for LabResourceService.
LargeOutputReceiver A class designed to help run long running commands collect output.
LastShardDetector When running local sharding, sometimes we only want to execute some actions when the last shard reaches invocationEnded(long) .
LaunchCvdHelper Utility helper to control Launch_cvd in the Cuttlefish VM.
LeakedThreadStatusChecker Status checker to ensure a module does not leak a running Thread.
LegacySubprocessResultsReporter A frozen implementation of the subprocess results reporter which should remain compatible with earlier versions of TF/CTS (eg 8+), despite changes in its superclass.
ListInstrumentationParser A IShellOutputReceiver that parses the output of a 'pm list instrumentation' query
ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget
LocalAndroidVirtualDevice The class for local virtual devices running on TradeFed host.
LocalAppBuildProvider A IBuildProvider that constructs a IBuildInfo based on a provided local path
LocalDeveloper Detects and returns whether this is a local developer running Tradefed.
LocalDeviceBuildProvider A IBuildProvider that constructs a IDeviceBuildInfo based on a provided filesystem directory path.
LocalEmulatorLaunch A TargetPreparer that launches an emulator locally from an android build environment.
LocalEmulatorSnapshot A TargetPreparer intended for generating a clean emulator snapshot from a android build/development environment
LocalFileHeader LocalFileHeader is a class containing the information of a file/folder inside a zip file.
LocalFileResolver Implementation of IRemoteFileResolver that allows linking local files
LocalFolderBuildProvider A IBuildProvider that constructs a IFolderBuildInfo based on a provided local path
LocalHostResourceManager Manager host resource.
LocalRunInstructionBuilder Utility to compile the instruction to run test locally.
LockSettingsBaselineSetter A setter to remove screen lock settings.
LogcatCrashResultForwarder Special listener: on failures (instrumentation process crashing) it will attempt to extract from the logcat the crash and adds it to the failure message associated with the test.
LogcatEventParser
LogcatEventType Event types for LogcatEventParser .
LogcatOnFailureCollector Collector that will capture and log a logcat when a test case fails.
LogcatReceiver Class that collects logcat in background.
LogcatTimingMetricCollector A metric collector that collects timing information (eg user switch time) from logcat during one or multiple repeated tests by using given regex patterns to parse start and end signals of an event from logcat lines.
LogDataType Represents the data type of log data.
LogFile Class to hold the metadata for a saved log file.
LogFileSaver A helper for ITestInvocationListener 's that will save log data to a file
LogReceiver
LogRegistry A ILogRegistry implementation that multiplexes and manages different loggers, using the appropriate one based on the ThreadGroup of the thread making the call.
LogSaverResultForwarder A ResultForwarder for saving logs with the global file saver.
LogUtil A logging utility class.
LogUtil.CLog A shim class for Log that automatically uses the simple classname of the caller as the log tag
LongevityHostRunner A JUnit4-based Runner that composes tests run with DeviceJUnit4ClassRunner into a ERROR(LongevitySuite/android.host.test.longevity.LongevitySuite LongevitySuite) , which runs tests repeatedly to induce stress and randomness.

M

MainlineModuleHandler A simple handler class for Mainline Modules that creates a InstallApexModuleTargetPreparer and injects the dynamic link into it based on the given mainline modules to automatically retrieve those modules.
MainlineTestModuleController Base class for a module controller to run tests based on the preloaded mainline modules on the device under test.
ManagedRemoteDevice A device running inside a virtual machine that we manage remotely via a Tradefed instance inside the VM.
ManagedTestDeviceFactory Factory to create the different kind of devices that can be monitored by Tf
MergedZipEntryCollection Merge individual zip entries in a large zip file into blocks to minimize the download attempts.
MergeMultiBuildTargetPreparer A IMultiTargetPreparer that allows to pass information from one build to another by naming them and the file key to copy to the other build.
MergeStrategy Describes how the results should be aggregated when multiple attempts are present.
MetricFilePostProcessor Used for uploading the metrics log file collected during the test and run level.
MetricOption Annotation for test methods annotated with @Test , or if the annotation is part of the annotation list of TestDescription that allows to specify some extra parameters useful for: Tuning the behavior of the collectors, filtering some methods.
MetricsXMLResultReporter MetricsXMLResultReporter writes test metrics and run metrics to an XML file in a folder specified by metrics-folder parameter at the invocationEnded phase of the test.
MetricTestCase Extension of TestCase that allows to log metrics when running as part of TradeFed.
MetricTestCase.LogHolder Structure to hold a log file to be reported.
MetricUtil Utility class for pulling metrics from pushed statsd configurations.
MetricUtility Contains common utility methods for storing the test metrics, aggregating the metrics in similar tests and writing the metrics to a file.
MinApiLevelModuleController Base class for a module controller to not run tests when it below a specified API Level.
MinSdkModuleController Base class for a module controller to not run tests on versions below a specified SDK version number.
MixImageZipPreparer An IMultiTargetPreparer that mixes a system build's images in a device build.
MoblyBinaryHostTest Host test meant to run a mobly python binary file from the Android Build system (Soong)
MoblyYamlResultControllerInfoHandler Mobly yaml result 'Controller Info' element handler.
MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo
MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo.Builder
MoblyYamlResultHandlerFactory Mobly yaml result handler factory which generates appropriate handler based on result type.
MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type
MoblyYamlResultParser Mobly yaml test results parser.
MoblyYamlResultRecordHandler Mobly yaml result 'Record' element handler.
MoblyYamlResultRecordHandler.Record
MoblyYamlResultRecordHandler.Record.Builder
MoblyYamlResultRecordHandler.RecordResult
MoblyYamlResultSummaryHandler Mobly yaml result 'Summary' element handler.
MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary
MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary.Builder
MoblyYamlResultTestNameListHandler Mobly yaml result 'Test Name List' element handler.
MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList
MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList.Builder
MoblyYamlResultUserDataHandler Mobly yaml result 'User Data' element handler.
MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData
MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder
ModuleDefinition Container for the test run configuration.
ModuleListener Listener attached to each IRemoteTest of each module in order to collect the list of results.
ModuleLogcatCollector Version of logcat collector but for module.
ModuleMerger Helper class for operation related to merging ITestSuite and ModuleDefinition after a split.
ModuleOemTargetPreparer
ModuleParameters Special values associated with the suite "parameter" keys in the metadata of each module.
ModuleParametersHelper Helper to get the IModuleParameterHandler associated with the parameter.
ModulePusher
ModulePusher.ModulePushError Fatal error during Mainline module push.
ModuleSplitter Helper to split a list of modules represented by IConfiguration into a list of execution units represented by ModuleDefinition .
MultiFailureDescription Collect multiple FailureDescription in one holder.
MultiMap <K, V> A ERROR(/Map) that supports multiple values per key.

N

NameMangleListener A proxy listener to translate test method, class, and package names as results are reported.
NativeBenchmarkTest A Test that runs a native benchmark test executable on given device.
NativeBenchmarkTestParser A IShellOutputReceiver that parses the benchmark test data output, collecting metrics on average time per operation.
NativeBridgeModuleController A module controller to check if a device support native bridge.
NativeCodeCoverageFlusher A utility class that clears native coverage measurements and forces a flush of native coverage data from processes on the device.
NativeDevice Default implementation of a ITestDevice Non-full stack android devices.
NativeDevice.AdbAction A DeviceAction for running a OS 'adb ....' command.
NativeDevice.AdbShellAction
NativeDevice.RebootDeviceAction DeviceAction for rebooting a device.
NativeDevice.RebootMode A mode of a reboot.
NativeDeviceStateMonitor Helper class for monitoring the state of a IDevice with no framework support.
NativeLeakCollector A ITargetPreparer that runs 'dumpsys meminfo --unreachable -a' to identify the unreachable native memory currently held by each process.
NativeStressTest A Test that runs a native stress test executable on given device.
NativeStressTestParser A IShellOutputReceiver that parses the stress test data output, collecting metrics on number of iterations complete and average time per iteration.
NegativeHandler Handler that specify that nothing should be done and the parameter should not create any extra module.
NestedDeviceStateMonitor Device state monitor that executes extra checks on nested device to accommodate the specifics of the virtualized environment.
NestedRemoteDevice Representation of the device running inside a remote Cuttlefish VM.
NetworkNotAvailableException Thrown when a device is not able to connect to network for testing.
NoApkTestSkipper Special preparer that allows to skip an invocation completely (preparation and tests) if there are no apks to tests.
NoDeviceException Thrown when there's no device to execute a given command.
NoisyDryRunTest Run noisy dry run on a command file.
NoOpConfigOptionValueTransformer An no-op IConfigOptionValueTransformer
NotMultiAbiHandler Special handler that notify the SuiteModuleLoader that the secondary abi should not create a module.
NullDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when IDeviceSelection#nullDeviceRequested() is true

O

OpenObjectLoader Loader for the default objects available in AOSP.
Option Annotates a field as representing a IConfiguration option.
Option.Importance
OptionClass Annotates a class as representing a IConfiguration object.
OptionCopier A helper class that can copy Option field values with same names from one object to another.
OptionDef Holds the details of an Option .
OptionFetcher Helper to get the test options from the parent process.
OptionNotAllowedException Specific ConfigurationException when an option is not allowed to be passed in the command line.
OptionSetter Populates Option fields.
OptionSetter.OptionFieldsForName Container for the list of option fields with given name.
OptionUpdateRule Controls the behavior when an option is specified multiple times.
OtaDeviceBuildInfo A IDeviceBuildInfo used for over-the-air update testing.
OtatoolsBuildInfo An IBuildInfo that contains otatools artifacts.
OtaZipfileBuildProvider Provides a IBuildInfo based on a local OTA zip file.
OxygenClient A class that manages the use of Oxygen client binary to lease or release Oxygen device.
OxygenUtil Utility to interact with Oxygen service.

P

PackageInfo Container for an application's package info parsed from device.
PackageInstalledModuleController Module controller to not run tests when the device has not got the given packages installed.
Pair <A, B> Define our own Pair class which contains two objects.
PairingMultiTargetPreparer A multi-target preparer helps make Bluetooth pairing (and connection) between two devices.
ParallelDeviceExecutor <V> Wrapper of ERROR(/ExecutorService) to execute a function in parallel.
ParentSandboxInvocationExecution Version of InvocationExecution for the parent invocation special actions when running a sandbox.
ParentShardReplicate Replicate a setup for one device to all other devices that will be part of sharding.
PassingTestFileReporter A ITestInvocationListener that saves the list of passing test cases to a test file
PerfettoGenericPostProcessor A post processor that processes text/binary metric perfetto proto file into key-value pairs by recursively expanding the proto messages and fields with string values until the field with numeric value is encountered.
PerfettoGenericPostProcessor.AlternativeParseFormat
PerfettoGenericPostProcessor.METRIC_FILE_FORMAT
PerfettoPreparer Perfetto preparer pushes the config file in to the device at a standard location to which perfetto have access to.
PerfettoPullerMetricCollector Base implementation of FilePullerDeviceMetricCollector that allows pulling the perfetto files from the device and collect the metrics from it.
PerfettoPullerMetricCollector.METRIC_FILE_FORMAT
PrettyPrintDelimiter Helper utility that helps to print delimited message that stands out.
PrettyTestEventLogger Logger matching the events and logging them in order to make it easier to debug.
ProcessInfo Used to store process related(USER, PID, NAME, START TIME IN SECOND SINCE EPOCH) information.
PropertyChanger A utility class for changing (or adding) items in an Android property file
ProtoResultParser Parser for the Tradefed results proto format.
ProtoResultParser.TestLevel Enumeration representing the current level of the proto being processed.
ProtoResultReporter Result reporter build a TestRecord protobuf with all the results inside.
ProtoUtil Utility methods for dealing with protobuf messages type-agnostically.
ProxyConfiguration Object that allows pointing to a remote configuration to execute.
PsParser Utility used to parse(USER,PID and NAME) from the "ps" command output
PtsBotTest Run PTS-bot tests.
PushFileInvoker This class is deprecated. Use PushFilePreparer instead
PushFilePreparer A ITargetPreparer that attempts to push any number of files from any host path to any device path.
PythonBinaryHostTest Host test meant to run a python binary file from the Android Build system (Soong)

The test runner supports include-filter and exclude-filter.

PythonBinaryHostTest.PythonForwarder Result forwarder to replace the run name by the binary name.
PythonUnitTestResultParser Interprets the output of tests run with Python's unittest framework and translates it into calls on a series of ITestInvocationListener s.
PythonUnitTestRunner This class is deprecated. Use PythonBinaryHostTest instead.
PythonVirtualenvHelper A helper class for activating Python 3 virtual environment.
PythonVirtualenvPreparer Sets up a Python virtualenv on the host and installs packages.

Q

QuotationAwareTokenizer

R

RebootReasonCollector Collector that collects device reboot during the test run and report them by reason and counts.
RebootTargetPreparer Target preparer that reboots the device.
RecoveryLogPreparer A target preparer used to collect logs before recovery.
RegexTrie <V> The RegexTrie is a trie where each stored segment of the key is a regex ERROR(/Pattern) .
RemoteAndroidDevice Implementation of a ITestDevice for a full stack android device connected via adb connect.
RemoteAndroidVirtualDevice Extends RemoteAndroidDevice behavior for a full stack android device running in the Google Compute Engine (Gce).
RemoteAvdIDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when DeviceSelectionOptions.gceDeviceRequested() is true
RemoteFileResolver A simple class that allows one to load files from a variety of places using URIs and the service provider functionality.
RemoteFileUtil Utility class to handle file from a remote instance
RemoteInvocationExecution Implementation of InvocationExecution that drives a remote execution.
RemoteInvocationExecution.FileOptionValueTransformer
RemoteSshUtil Utility to execute ssh commands on remote instances.
RemoteTestTimeOutEnforcer Listeners that allows to check the execution time of a given test config and fail it if it goes over a given timeout.
RemoteZip Utilities to unzip individual files inside a remote zip file.
RemoveSystemAppPreparer A ITargetPreparer for removing an apk from the system partition before a test run.
ReportPassedTests Report in a file possible filters to exclude passed test.
ResolvePartialDownload Resolve a partial download request.
ResourceMetricUtil Utility functions for composing metrics.
ResourceUtil Utility for reading configuration resources.
RestApiHelper A helper class for performing REST API calls.
RestartSystemServerTargetPreparer Target preparer that restarts the system server without rebooting the device.
ResultAggregator Special forwarder that aggregates the results when needed, based on the retry strategy that was taken.
ResultAndLogForwarder Forwarder for results and logs events.
ResultForwarder A ITestInvocationListener that forwards invocation results to a list of other listeners.
ResultsPlayer Special runner that replays the results given to it.
RetentionFileSaver Helper class for creating a .retention file in a directory.
RetryConfigurationFactory Factory that handles retrying a command.
RetryLogSaverResultForwarder Forwarder that also handles passing the current attempt we are at.
RetryPreparationDecision A Class to describe the decisions about whether or not to retry preparation and to fail the module run.
RetryRescheduler A special runner that allows to reschedule a previous run tests that failed or where not executed.
RetryRescheduler.RetryType The types of the tests that can be retried.
RetryResultForwarder An Extension of ResultForwarder that always push to a given attempt number.
RetryResultHelper Helper class to determine which module or test should run or not.
RetryStatistics Structure holding the statistics for a retry session of one IRemoteTest .
RetryStrategy The Retry Strategy to be used when re-running some tests.
RootTargetPreparer Target preparer that performs "adb root" or "adb unroot" based on option "force-root".
RunAftersWithInfo
RunBeforesWithInfo
RunCommandTargetPreparer
RunConfigDeviceRecovery Generic base IMultiDeviceRecovery to run a tradefed configuration to do the recovery step.
RunHostCommandTargetPreparer Target preparer to run arbitrary host commands before and after running the test.
RunHostScriptTargetPreparer Target preparer which executes a script before running a test.
RunInterruptedException Thrown when a run operation is interrupted by an external request.
RunNotifierWrapper Wrapper of RunNotifier so we can carry the DeviceNotAvailableException .
RunOnSecondaryUserParameterHandler
RunOnSecondaryUserTargetPreparer An ITargetPreparer that creates a secondary user in setup, and marks that tests should be run in that user.
RunOnSystemUserTargetPreparer An ITargetPreparer that marks that tests should be run on the user (rather than the current user).
RunOnWorkProfileParameterHandler
RunOnWorkProfileTargetPreparer An ITargetPreparer that creates a work profile in setup, and marks that tests should be run in that user.
RuntimeRestartCollector Collector that collects timestamps of runtime restarts (system server crashes) during the test run, if any.
RunUtil A collection of helper methods for executing operations.
RustBenchmarkResultParser Interprets the output of tests run with Criterion benchmarking framework and translates it into calls on a series of ITestInvocationListener s.
RustBinaryHostTest Host test meant to run a rust binary file from the Android Build system (Soong)
RustBinaryTest A Test that runs a rust binary on given device.
RustTestBase Base class of RustBinaryHostTest and RustBinaryTest
RustTestBase.EnvPair
RustTestBase.Invocation
RustTestResultParser Interprets the output of tests run with Rust's unittest framework and translates it into calls on a series of ITestInvocationListener s.

S

SandboxConfigDump Runner class that creates a IConfiguration based on a command line and dump it to a file.
SandboxConfigDump.DumpCmd
SandboxConfigurationException Special Configuration Exception coming from the Sandbox setup.
SandboxConfigurationFactory Special Configuration factory to handle creation of configurations for Sandboxing purpose.
SandboxConfigUtil A utility class for managing IConfiguration when doing sandboxing.
SandboxedInvocationExecution Special sandbox execution of the invocation: This is the InvocationExection for when we are inside the sandbox running the command.
SandboxInvocationRunner Run the tests associated with the invocation in the sandbox.
SandboxOptions Class that can receive and provide options to a ISandbox .
ScreenshotOnFailureCollector Collector that will capture and log a screenshot when a test case fails.
Sdk28ModuleController A module controller to check if a device is on SDK 28 (Android 9) or above.
Sdk29ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 29 or above.
Sdk30ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 30 or above.
Sdk31ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 31 or above.
Sdk32ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 32 or above.
Sdk33ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 33 or above.
SecondaryUserHandler Handler for ModuleParameters#SECONDARY_USER .
SemaphoreTokenTargetPreparer This is a preparer used to use token to serialize test excution in tradefed host.
SerializationUtil Utility to serialize/deserialize an object that implements ERROR(/Serializable) .
ServiceAccountKeyCredentialFactory A credential factory to create service account key based oauth Credential .
SettingsBaselineSetter A common setter to handle device baseline settings via ITestDevice.setSetting.
ShardBuildCloner Helper class that handles cloning a build info from the command line.
ShardHelper Helper class that handles creating the shards and scheduling them for an invocation.
ShardListener A ITestInvocationListener that collects results from a invocation shard (aka an invocation split to run on multiple resources in parallel), and forwards them to another listener.
ShardMainResultForwarder A ResultForwarder that combines the results of a sharded test invocations.
ShellOutputReceiverStream Utility subclass of OutputStream that writes into an IShellOutputReceiver.
ShellStatusChecker Check if the shell status is as expected before and after a module run.
ShippingApiLevelModuleController Run tests if the device meets the following conditions:
  • If min-api-level is defined:
    • The device shipped with the min-api-level or later.
ShowmapPullerMetricCollector Base implementation of FilePullerDeviceMetricCollector that allows pulling the showmap files from the device and collect the metrics from it.
SideloadOtaTargetPreparer A target preparer that performs sideload of a specified OTA package, applies the package, waits for device to boot up, and injects the device build properties to use as build info

This target preparer assumes that the device will be in regular adb mode when started, and will ensure that the device exits in the same mode but with the newer build applied.

SimpleFileLogger A ILeveledLogOutput that directs log messages to stdout and to a single log file.
SimplePerfResult Object to hold all simpleperf test results
SimplePerfStatResultParser A utility class to parse simpleperf result.
SimplePerfUtil Utility class to dispatch simple command and collect results
SimplePerfUtil.SimplePerfType Enum of simpleperf command options
SimpleStats A small utility class that calculates a few statistical measures given a numerical dataset.
SizeLimitedOutputStream A thread safe file backed ERROR(/OutputStream) that limits the maximum amount of data that can be written.
SkipHWASanModuleController Base class for a module controller to not run tests on HWASan builds.
Sl4aBluetoothUtil A utility class provides Bluetooth operations on one or two devices using SL4A
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel Enums for Bluetooth device access level which are based on BluetoothDevice.java
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState Enums for Bluetooth connection states which are based on BluetoothProfile.java
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel Enums for Bluetooth profile priority level which are based on BluetoothProfile.java
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile Enums for Bluetooth profiles which are based on BluetoothProfile.java
Sl4aClient SL4A istemcisi, SL4A komut dosyası katmanıyla RPC aracılığıyla etkileşime girer.
Sl4aEventDispatcher Event dispatcher polls for event and queue them by name to be queried.
Sl4aEventDispatcher.EventSl4aObject Object returned by the event poller.
SnapshotInputStreamSource A File-backed InputStreamSource.
SparseImageUtil Utility to unsparse sparse images.
SparseImageUtil.SparseInputStream SparseInputStream read from upstream and detects the data format.
StatsdBeforeAfterGaugeMetricPostProcessor A post processor that processes gauge metrics collected in a "before/after" approach, ie
StatsdEventMetricPostProcessor A post processor that processes event metrics in statsd reports into key-value pairs, using the formatters specified on the processor.
StatsdGenericPostProcessor A post processor that processes binary proto statsd reports into key-value pairs by expanding the report as a tree structure.
StatusCheckerResult Contains the result of a ISystemStatusChecker execution.
StatusCheckerResult.CheckStatus
StdoutLogger A ILeveledLogOutput that directs log messages to stdout.
StopServicesSetup A ITargetPreparer that stops services on the device.
StreamProtoReceiver A receiver that translates proto TestRecord received into Tradefed events.
StreamProtoResultReporter An implementation of ProtoResultReporter
StreamUtil Utility class for managing input streams.
StrictShardHelper Sharding strategy to create strict shards that do not report together,
StringEscapeUtils Utility class for escaping strings for specific formats.
StringUtil Utility class for escaping strings for common string manipulation.
StubBuildProvider No-op empty implementation of a IBuildProvider .
StubDevice Stub placeholder implementation of a IDevice .
StubKeyStoreClient Default stub implementation for KeyStore Client.
StubKeyStoreFactory Default stub implementation for KeyStore Factory
StubLocalAndroidVirtualDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when DeviceSelectionOptions.localVirtualDeviceRequested() is true
StubMultiTargetPreparer Placeholder empty implementation of a IMultiTargetPreparer .
StubTargetPreparer Placeholder empty implementation of a ITargetPreparer .
StubTest No-op empty test implementation.
StubTestRunListener Stub implementation of ITestRunListener
SubprocessCommandException A subprocess command failed to run.
SubprocessConfigBuilder Build a wrapper TF config XML for an existing TF config.
SubprocessEventHelper Helper to serialize/deserialize the events to be passed to the log.
SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo Base Helper for TestIgnored information.
SubprocessEventHelper.FailedTestEventInfo Helper for testFailed information.
SubprocessEventHelper.InvocationEndedEventInfo Helper for invocation ended information.
SubprocessEventHelper.InvocationFailedEventInfo Helper for InvocationFailed information.
SubprocessEventHelper.InvocationStartedEventInfo Helper for invocation started information.
SubprocessEventHelper.LogAssociationEventInfo Helper for logAssociation information.
SubprocessEventHelper.TestEndedEventInfo Helper for testEnded information.
SubprocessEventHelper.TestLogEventInfo Helper for testLog information.
SubprocessEventHelper.TestModuleStartedEventInfo Helper for test module started information.
SubprocessEventHelper.TestRunEndedEventInfo Helper for testRunEnded Information.
SubprocessEventHelper.TestRunFailedEventInfo Helper for testRunFailed information
SubprocessEventHelper.TestRunStartedEventInfo Helper for testRunStarted information
SubprocessEventHelper.TestStartedEventInfo Helper for testStarted information
SubprocessExceptionParser Helper to handle the exception output from standard Tradefed command runners.
SubprocessReportingHelper A class to build a wrapper configuration file to use subprocess results reporter for a cluster command.
SubprocessResultsReporter Implements ITestInvocationListener to be specified as a result_reporter and forward from the subprocess the results of tests, test runs, test invocations.
SubprocessTestResultsParser Extends ERROR(/FileOutputStream) to parse the output before writing to the file so we can generate the test events on the launcher side.
SubprocessTestResultsParser.StatusKeys Relevant test status keys.
SubprocessTfLauncher A IRemoteTest for running tests against a separate TF installation.
SuiteApkInstaller Installs specified APKs for Suite configuration: either from $ANDROID_TARGET_OUT_TESTCASES variable or the ROOT_DIR in build info.
SuiteModuleLoader Retrieves Compatibility test module definitions from the repository.
SuiteModuleLoader.ConfigFilter A ERROR(/FilenameFilter) to find all the config files in a directory.
SuiteResultHolder Helper object to ease up serializing and deserializing the invocation results.
SuiteResultReporter Collect test results for an entire suite invocation and output the final results.
SuiteResultReporter.ModulePrepTimes Object holder for the preparation and tear down time of one module.
SuiteTestFilter Represents a filter for including and excluding tests.
SwitchUserTargetPreparer A ITargetPreparer that switches to the specified user kind in setUp.
SystemServerFileDescriptorChecker Checks if system server appears to be running out of FDs.
SystemServerStatusChecker Check if the pid of system_server has changed from before and after a module run.
SystemUpdaterDeviceFlasher A IDeviceFlasher that relies on the system updater to install a system image bundled in a OTA update package.
SystemUtil Utility class for making system calls.
SystemUtil.EnvVariable

T

TableBuilder Helper class to display a matrix of String elements in a table.
TableFormatter Helper class to display a matrix of String elements so each element column is lined up
TargetSetupError A fatal error occurred while preparing the target for testing.
TarUtil Utility to manipulate a tar file.
TcpDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when DeviceSelectionOptions.tcpDeviceRequested() is true
TearDownPassThroughPreparer Allows for running tearDown on preparers that are included in a config as an object.
TelephonyHelper A utility to use and get information related to the telephony.
TelephonyHelper.SimCardInformation An information holder for the sim card related information.
TelephonyTokenProvider Token provider for telephony related tokens.
TemperatureThrottlingWaiter An ITargetPreparer that waits until device's temperature gets down to target
TemplateResolutionError Class extending ConfigurationException for template related error during configuration parsing.
TerribleFailureEmailHandler A simple handler class that sends an email to interested people when a WTF (What a Terrible Failure) error occurs within a Trade Federation instance.
TestAppInstallSetup A ITargetPreparer that installs one or more apps from a IDeviceBuildInfo.getTestsDir() folder onto device.
TestContext A class to model a TestContext message of TFC API.
TestDependencyResolver Helper to resolve dependencies if needed.
TestDescription Class representing information about a test case.
TestDescriptionsFile A utility class for marshalling and unmarshalling a list of TestDescriptions to a test file.
TestDevice Implementation of a ITestDevice for a full stack android device
TestDevice.MicrodroidBuilder A builder used to create a Microdroid TestDevice.
TestDeviceOptions Container for ITestDevice Option s
TestDeviceOptions.InstanceType
TestDeviceState A more fully featured representation of device state than DeviceState .
TestEnvironment A class to model a TestEnvironment message returned by TFC API.
TestErrorIdentifier Error identifier from tests and tests runners.
TestFailureListener Listener used to take action such as screenshot, bugreport, logcat collection upon a test failure when requested.
TestFailureModuleController Yalnızca toplanan test hataları günlüğünün nasıl davrandığını ayarlamak isteyen modül için denetleyici.
TestFilePushSetup A ITargetPreparer that pushes one or more files/dirs from a IDeviceBuildInfo.getTestsDir() folder onto device.
TestFilterHelper Helper class for filtering tests
TestGroupStatus A class to store status of a test group.
TestInfo Stores the test information set in a TEST_MAPPING file.
TestInformation Holder object that contains all the information and dependencies a test runner or test might need to execute properly.
TestInformation.Builder Builder to create a TestInformation instance.
TestInvocation Default implementation of ITestInvocation .
TestInvocation.RunMode The different mode an invocation can run into.
TestInvocation.Stage
TestInvocationManagementServer GRPC server helping to management test invocation and their lifecycle.
TestMapping A class for loading a TEST_MAPPING file.
TestMappingSuiteRunner Implementation of BaseTestSuite to run tests specified by option include-filter, or TEST_MAPPING files from build, as a suite.
TestOption Stores the test option details set in a TEST_MAPPING file.
TestOutputUploader Uploads test output files to local file system, GCS, or an HTTP(S) endpoint.
TestRecordInterpreter Utility to convert a TestRecord proto into a more easily manipulable format in Tradefed.
TestRecordProtoUtil Utility to read the TestRecord proto from a file.
TestResource A class to model a TestResource message returned by TFC API.
TestResourceDownloader A class to download test resource files from file system/GCS/HTTP.
TestResult Container for a result of a single test.
TestResultListener A simplification of ITestLifecycleListener for implementers that only care about individual test results.
TestRunResult Holds results from a single test run.
TestRunToTestInvocationForwarder Forwarder from ddmlib ITestRunListener to ITestLifeCycleReceiver .
TestsPoolPoller Tests wrapper that allow to execute all the tests of a pool of tests.
TestSuiteInfo A class that resolves loading of build related metadata for test suite

To properly expose related info, a test suite must include a test-suite-info.properties file in its jar resources

TestSummary A class to represent a test summary.
TestSummary.Type
TestSummary.TypedString
TestSystemAppInstallSetup A ITargetPreparer that installs one or more apps from a IDeviceBuildInfo.getTestsDir() folder onto the /system partition on device.
TestTimeoutEnforcer Listeners that allows to check the execution time of a given test case and fail it if it goes over a given timeout.
TextResultReporter A test result reporter that forwards results to the JUnit text result printer.
TfMetricProtoUtil Utility class to help with the Map to Map transition.
TfObjectTracker A utility to track the usage of the different Trade Fedederation objects.
TfSuiteRunner Implementation of ITestSuite which will load tests from TF jars res/config/suite/ folder.
TfTestLauncher A IRemoteTest for running unit or functional tests against a separate TF installation.
TimeStatusChecker Status checker to ensure that the device and host time are kept in sync.
TimeUtil Contains time related utility methods.
TimeVal This is a sentinel type which wraps a Long .
TimeWaster A simple target preparer to waste time and potentially restart the device.
TokenProperty Supported token with dynamic sharding.
TokenProviderHelper Helper that gives the provider associated to a particular token, in order to find out if a device supports the token.
TraceCmdCollector A IMetricCollector that collects traces during the test using trace-cmd, and logs them to the invocation.
TradefedConfigObject A class to model a TradefedConfigObject message of TFC API.
TradefedConfigObject.Type A list of configuration object types which can be injected to a cluster command config.
TradefedDelegator Objects that helps delegating the invocation to another Tradefed binary.
TradefedFeatureClient A grpc client to request feature execution from the server.
TradefedFeatureServer A server that responds to requests for triggering features.
TradefedSandbox Sandbox container that can run a Trade Federation invocation.
TradefedSandboxFactory Default implementation for SandboxFactory
TradefedSandboxRunner Runner associated with a TradefedSandbox that will allow executing the sandbox.
TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener A stub IScheduledInvocationListener that does nothing.

U

UiAutomatorRunner Runs UI Automator test on device and reports results.
UiAutomatorTest
UiAutomatorTest.LoggingOption
UiAutomatorTest.TestFailureAction
UnexecutedTestReporterThread Threads that takes care of reporting all unexecuted tests.
UniqueMultiMap <K, V> A MultiMap that ensures unique values for each key.
UsbResetMultiDeviceRecovery Çevrimdışı cihazlar için USB veriyollarını sıfırlayan bir IMultiDeviceRecovery .
UsbResetRunConfigRecovery Allow to trigger a command to reset the USB of a device
UsbResetTest An IRemoteTest that reset the device USB and checks whether the device comes back online afterwards.
UserChecker Checks if users have changed during the test.
UserCleaner A ITargetPreparer that removes secondary users on teardown.
UserInfo Similar to UserInfo class from platform.
UserInfo.UserType Supported variants of a user's type in external APIs.

V

ValidateSuiteConfigHelper This class will help validating that the IConfiguration loaded for the suite are meeting the expected requirements: - No Build providers - No Result reporters
VersionedFile Data structure representing a file that has an associated version.
VersionParser Fetch the version of the running tradefed artifacts.
VmRemoteDevice A Remote virtual device that we will manage from inside the Virtual Machine.

W

WaitDeviceRecovery A simple implementation of a IDeviceRecovery that waits for device to be online and respond to simple commands.
WaitForDeviceDatetimePreparer A ITargetPreparer that waits for datetime to be set on device

Optionally this preparer can force a TargetSetupError if datetime is not set within timeout, or force host datetime onto device,

WifiHelper Helper class for manipulating wifi services on device.
WifiPreparer A ITargetPreparer that configures wifi on the device if necessary.

X

XmlFormattedGeneratorReporter Implementation of the FormattedGeneratorReporter which format the suite results in an xml format.
XmlResultReporter Writes JUnit results to an XML files in a format consistent with Ant's XMLJUnitResultFormatter.
XmlSuiteResultFormatter Utility class to save a suite run as an XML.
XmlSuiteResultFormatter.RunHistory Helper object for JSON conversion.

Y

YamlClassOptionsParser Helper to parse test runner information from the YAML Tradefed Configuration.

Z

ZipCompressionStrategy Zip arşivleri oluşturmak için bir ICompressionStrategy .
ZipUtil A helper class for compression-related operations
ZipUtil2 A helper class for zip extraction that takes POSIX file permissions into account