NativePoc.Builder

public static abstract class NativePoc.Builder
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.sts.common.NativePoc.Builder


Streszczenie

Konstruktory publiczne

Builder ()

Metody publiczne

abstract NativePoc.Builder after ( NativePoc.AfterFunction value)

Funkcja do uruchomienia po zakończeniu wykonywania PoC, ale przed potwierdzeniem lub czyszczeniem.

abstract NativePoc.Builder args (List<String> value)

Lista argumentów, które mają zostać przekazane do wykonywalnego PoC

abstract NativePoc.Builder args (String... value)

Lista argumentów, które mają zostać przekazane do wykonywalnego PoC

abstract NativePoc.Builder asserter ( NativePocAsserter value)

NativePocAsserter do sprawdzania wyników wykonania PoC lub efektu ubocznego

abstract NativePoc.Builder assumePocExitSuccess (boolean value)

Czy zgłaszać niepowodzenie założenia, gdy PoC nie zwraca 0.

NativePoc build ()

Zbuduj niezmienny obiekt NativePoc

abstract NativePoc.Builder envVars (Map<String, String> value)

Mapa zmiennych środowiskowych, które należy ustawić przed uruchomieniem PoC

NativePoc.Builder only32 ()

Wymuś użycie 32-bitowej wersji pliku wykonywalnego PoC

NativePoc.Builder only64 ()

Wymuś użycie 64-bitowej wersji pliku wykonywalnego PoC

abstract NativePoc.Builder pocName (String value)

Nazwa pliku wykonywalnego do załadowania i uruchomienia.

abstract NativePoc.Builder resourcePushLocation (String value)

Gdzie przesłać wyodrębnione zasoby Java.

abstract NativePoc.Builder resources (String... value)

Lista zasobów Java do wyodrębnienia i przesłania na urządzenie

abstract NativePoc.Builder resources (List<String> value)

Lista zasobów Java do wyodrębnienia i przesłania na urządzenie

NativePoc.Builder timeoutSeconds (long value, String reason)

Jak długo pozwolić PoC działać przed zakończeniem

abstract NativePoc.Builder useDefaultLdLibraryPath (boolean value)

Czy uwzględnić /system/lib64 i /system/lib w LD_LIBRARY_PATH

Konstruktory publiczne

Budowniczy

public Builder ()

Metody publiczne

po

public abstract NativePoc.Builder after (NativePoc.AfterFunction value)

Funkcja do uruchomienia po zakończeniu wykonywania PoC, ale przed potwierdzeniem lub czyszczeniem.

Jest to zwykle używane do oczekiwania na skutki uboczne PoC, które mogą wystąpić po zakończeniu samego procesu PoC, np. oczekiwanie na zapisanie zrzutu awaryjnego do pliku lub na awarię usługi.

Parametry
value NativePoc.AfterFunction

Zwroty
NativePoc.Builder

argumenty

public abstract NativePoc.Builder args (List<String> value)

Lista argumentów, które mają zostać przekazane do wykonywalnego PoC

Parametry
value List

Zwroty
NativePoc.Builder

argumenty

public abstract NativePoc.Builder args (String... value)

Lista argumentów, które mają zostać przekazane do wykonywalnego PoC

Parametry
value String

Zwroty
NativePoc.Builder

rzecznik

public abstract NativePoc.Builder asserter (NativePocAsserter value)

NativePocAsserter do sprawdzania wyników wykonania PoC lub efektu ubocznego

Parametry
value NativePocAsserter

Zwroty
NativePoc.Builder

załóżPocExitSuccess

public abstract NativePoc.Builder assumePocExitSuccess (boolean value)

Czy zgłaszać niepowodzenie założenia, gdy PoC nie zwraca 0. Domyślnie prawda

Parametry
value boolean

Zwroty
NativePoc.Builder

budować

public NativePoc build ()

Zbuduj niezmienny obiekt NativePoc

Zwroty
NativePoc

zmienne środowiskowe

public abstract NativePoc.Builder envVars (Map<String, String> value)

Mapa zmiennych środowiskowych, które należy ustawić przed uruchomieniem PoC

Parametry
value Map

Zwroty
NativePoc.Builder

tylko32

public NativePoc.Builder only32 ()

Wymuś użycie 32-bitowej wersji pliku wykonywalnego PoC

Zwroty
NativePoc.Builder

tylko64

public NativePoc.Builder only64 ()

Wymuś użycie 64-bitowej wersji pliku wykonywalnego PoC

Zwroty
NativePoc.Builder

pocNazwa

public abstract NativePoc.Builder pocName (String value)

Nazwa pliku wykonywalnego do załadowania i uruchomienia. Nie dołączaj „_sts ???” przyrostek.

Parametry
value String

Zwroty
NativePoc.Builder

lokalizacjaPush zasobu

public abstract NativePoc.Builder resourcePushLocation (String value)

Gdzie przesłać wyodrębnione zasoby Java. Domyślnie wskazuje miejsce, w którym ładowany jest PoC

Parametry
value String

Zwroty
NativePoc.Builder

Surowce

public abstract NativePoc.Builder resources (String... value)

Lista zasobów Java do wyodrębnienia i przesłania na urządzenie

Parametry
value String

Zwroty
NativePoc.Builder

Surowce

public abstract NativePoc.Builder resources (List<String> value)

Lista zasobów Java do wyodrębnienia i przesłania na urządzenie

Parametry
value List

Zwroty
NativePoc.Builder

limit czasu Sekundy

public NativePoc.Builder timeoutSeconds (long value, 
                String reason)

Jak długo pozwolić PoC działać przed zakończeniem

Parametry
value long : ile sekund ma działać natywny PoC, zanim zostanie zakończony

reason String : wyjaśnij, dlaczego potrzebny jest inny limit czasu zamiast domyślnego NativePoc.DEFAULT_POC_TIMEOUT_SECONDS . Zwykle używany w PoC, który próbuje wykorzystać warunki wyścigu.

Zwroty
NativePoc.Builder ta instancja Buildera

useDefaultLdLibraryPath

public abstract NativePoc.Builder useDefaultLdLibraryPath (boolean value)

Czy uwzględnić /system/lib64 i /system/lib w LD_LIBRARY_PATH

Parametry
value boolean

Zwroty
NativePoc.Builder