DosyaİndirmeCacheFactory

public class FileDownloadCacheFactory
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.FileDownloadCacheFactory


FileDownloadCache oluşturmak için bir fabrika

Özet

Kamu inşaatçıları

FileDownloadCacheFactory ()

Genel yöntemler

FileDownloadCache getCache (File cacheDir)

Gerekirse oluşturarak, verilen önbellek dizini ile FileDownloadCache alın.

static FileDownloadCacheFactory getInstance ()

FileDownloadCacheFactory'nin singleton örneğini alın

Kamu inşaatçıları

DosyaİndirmeCacheFactory

public FileDownloadCacheFactory ()

Genel yöntemler

getCache

public FileDownloadCache getCache (File cacheDir)

Gerekirse oluşturarak, verilen önbellek dizini ile FileDownloadCache alın.

Önbelleğin, bu işlemin cacheDir dizinine özel erişime sahip olduğunu varsaydığını unutmayın. Aynı makinede birden fazla TF işlemi çalıştırılacaksa, bunların her birinin benzersiz önbellek dizinleri kullanması ZORUNLUDUR.

Parametreler
cacheDir File : önbellek olarak kullanılacak yerel dosya sistemi dizini

İadeler
FileDownloadCache Verilen önbellekDir'i için FileDownloadCache

getInstance

public static FileDownloadCacheFactory getInstance ()

FileDownloadCacheFactory'nin singleton örneğini alın

İadeler
FileDownloadCacheFactory

,

DosyaİndirmeCacheFactory

public class FileDownloadCacheFactory
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.FileDownloadCacheFactory


FileDownloadCache oluşturmak için bir fabrika

Özet

Kamu inşaatçıları

FileDownloadCacheFactory ()

Genel yöntemler

FileDownloadCache getCache (File cacheDir)

Gerekirse oluşturarak, verilen önbellek dizini ile FileDownloadCache alın.

static FileDownloadCacheFactory getInstance ()

FileDownloadCacheFactory'nin singleton örneğini alın

Kamu inşaatçıları

DosyaİndirmeCacheFactory

public FileDownloadCacheFactory ()

Genel yöntemler

getCache

public FileDownloadCache getCache (File cacheDir)

Gerekirse oluşturarak, verilen önbellek dizini ile FileDownloadCache alın.

Önbelleğin, bu işlemin cacheDir dizinine özel erişime sahip olduğunu varsaydığını unutmayın. Aynı makinede birden fazla TF işlemi çalıştırılacaksa, bunların her birinin benzersiz önbellek dizinleri kullanması ZORUNLUDUR.

Parametreler
cacheDir File : önbellek olarak kullanılacak yerel dosya sistemi dizini

İadeler
FileDownloadCache Verilen önbellekDir'i için FileDownloadCache

getInstance

public static FileDownloadCacheFactory getInstance ()

FileDownloadCacheFactory'nin singleton örneğini alın

İadeler
FileDownloadCacheFactory