Informacje o kompilacji folderu

public class FolderBuildInfo
extends BuildInfo implements IFolderBuildInfo

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.build.BuildInfo
com.android.tradefed.build.FolderBuildInfo


Konkretna implementacja IFolderBuildInfo .

Streszczenie

Konstruktory publiczne

FolderBuildInfo ()
FolderBuildInfo (String buildId, String buildName)
FolderBuildInfo (String buildId, String buildName, Boolean useFuseZip)

Tworzy FolderBuildInfo Konstruktor umożliwia skonfigurowanie flagi mUseFuseZip w czasie budowania FolderBuildInfo.

Metody publiczne

void cleanUp ()

Wyczyść wszelkie tymczasowe pliki kompilacji Dodatkowo odmontuj pliki montowane w fuse-zip na podstawie listy plików montowanych w fuse-zip.

File getRootDir ()

Pobierz folder główny zawierający artefakty kompilacji.

void setRootDir (File rootDir)

Ustaw katalog główny zawierający artefakty kompilacji.

boolean shouldUseFuseZip ()

Pobierz flagę wskazującą, czy dla artefaktów kompilacji używany jest fuse-zip.

Konstruktory publiczne

Informacje o kompilacji folderu

public FolderBuildInfo ()

Zobacz też:

Informacje o kompilacji folderu

public FolderBuildInfo (String buildId, 
        String buildName)

Parametry
buildId String

buildName String

Informacje o kompilacji folderu

public FolderBuildInfo (String buildId, 
        String buildName, 
        Boolean useFuseZip)

Tworzy FolderBuildInfo Konstruktor umożliwia skonfigurowanie flagi mUseFuseZip w czasie budowania FolderBuildInfo.

Parametry
buildId String : identyfikator kompilacji

buildName String : nazwa celu kompilacji

useFuseZip Boolean : flaga określająca, czy kompilacja używa montażu zip

Metody publiczne

posprzątać

public void cleanUp ()

Wyczyść wszelkie tymczasowe pliki kompilacji Dodatkowo odmontuj pliki montowane w fuse-zip na podstawie listy plików montowanych w fuse-zip.

getRootDir

public File getRootDir ()

Pobierz folder główny zawierający artefakty kompilacji.

Zwroty
File katalog ERROR(/File) .

setRootDir

public void setRootDir (File rootDir)

Ustaw katalog główny zawierający artefakty kompilacji.

Parametry
rootDir File

powinienUżyćFuseZip

public boolean shouldUseFuseZip ()

Pobierz flagę wskazującą, czy dla artefaktów kompilacji używany jest fuse-zip.

Zwroty
boolean