LocalDeviceBuildProvider

public class LocalDeviceBuildProvider
extends StubBuildProvider

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.StubBuildProvider
com.android.tradefed.build.LocalDeviceBuildProvider


Sağlanan bir dosya sistemi dizin yoluna dayalı olarak bir IDeviceBuildInfo oluşturan bir IBuildProvider .

Belirli aygıt oluşturma dosyaları, yapılandırılabilir bir model grubuna göre tanınır.

Özet

kamu inşaatçılar

LocalDeviceBuildProvider ()

Genel yöntemler

void cleanUp ( IBuildInfo info)

Tüm geçici derleme dosyalarını temizleyin.

IBuildInfo getBuild ()

Test altında derleme için verileri alın.

File getTestDir ()

Testlerin bulunduğu dizini döndürür.

kamu inşaatçılar

LocalDeviceBuildProvider

public LocalDeviceBuildProvider ()

Genel yöntemler

Temizlemek

public void cleanUp (IBuildInfo info)

Tüm geçici derleme dosyalarını temizleyin.

parametreler
info IBuildInfo

inşa et

public IBuildInfo getBuild ()

Test altında derleme için verileri alın.

İadeler
IBuildInfo test için derleme için IBuildInfo veya test için yapı yoksa null

Atar
BuildRetrievalError

getTestDir

public File getTestDir ()

Testlerin bulunduğu dizini döndürür.

İadeler
File