ContentAnalyticContext.AnalyticMethod

public static final enum ContentAnalysisContext.AnalysisMethod
extends Enum< ContentAnalysisContext.AnalysisMethod >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.build.content.ContentAnalyticContext.AnalyticMethod >
com.android.tradefed.build.content.ContentAnalyticContext.AnalyticMethod


Opisuje, czego można się spodziewać po strukturze treści w celu właściwej analizy.

Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

ContentAnalysisContext.AnalysisMethod BUILD_KEY

ContentAnalysisContext.AnalysisMethod DEVICE_IMAGE

ContentAnalysisContext.AnalysisMethod FILE

ContentAnalysisContext.AnalysisMethod MODULE_XTS

ContentAnalysisContext.AnalysisMethod SANDBOX_WORKDIR

Metody publiczne

static ContentAnalysisContext.AnalysisMethod valueOf (String name)
static final AnalysisMethod[] values ()

Wartości wyliczeniowe

KLUCZ_BUDOWY

public static final ContentAnalysisContext.AnalysisMethod BUILD_KEY

URZĄDZENIE_IMAGE

public static final ContentAnalysisContext.AnalysisMethod DEVICE_IMAGE

PLIK

public static final ContentAnalysisContext.AnalysisMethod FILE

MODUŁ_XTS

public static final ContentAnalysisContext.AnalysisMethod MODULE_XTS

SANDBOX_WORKDIR

public static final ContentAnalysisContext.AnalysisMethod SANDBOX_WORKDIR

Metody publiczne

wartość

public static ContentAnalysisContext.AnalysisMethod valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
ContentAnalysisContext.AnalysisMethod

wartości

public static final AnalysisMethod[] values ()

Zwroty
AnalysisMethod[]