Küme Komut Durumu

public class ClusterCommandStatus
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.ClusterCommandStatus


TF Kümesinden bir komutun durumunu ve iptal nedenini temsil eden bir sınıf.

Özet

kamu inşaatçılar

ClusterCommandStatus ( ClusterCommand.State state, String cancelReason)

inşa

Genel yöntemler

String getCancelReason ()
ClusterCommand.State getState ()

kamu inşaatçılar

Küme Komut Durumu

public ClusterCommandStatus (ClusterCommand.State state, 
                String cancelReason)

inşa

parametreler
state ClusterCommand.State : komutun durumu.

cancelReason String : komutun iptal sebebi (eğer iptal edilmişse).

Genel yöntemler

alİptalNedeni

public String getCancelReason ()

İadeler
String

getState

public ClusterCommand.State getState ()

İadeler
ClusterCommand.State