Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

ClusterCommandStatus

public class ClusterCommandStatus
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.ClusterCommandStatus


TF Kümesinden gelen bir komutun durumunu ve iptal nedenini temsil eden bir sınıf.

Özet

Kamu inşaatçılar

ClusterCommandStatus ( ClusterCommand.State state, String cancelReason)

İnşaat

Herkese açık yöntemler

String getCancelReason ()
ClusterCommand.State getState ()

Kamu inşaatçılar

ClusterCommandStatus

public ClusterCommandStatus (ClusterCommand.State state, 
                String cancelReason)

İnşaat

Parametreler
state ClusterCommand.State : komutun durumu.

cancelReason String : komutun nedenini iptal edin (iptal edilirse).

Herkese açık yöntemler

getCancelReason

public String getCancelReason ()

İadeler
String

getState

public ClusterCommand.State getState ()

İadeler
ClusterCommand.State